Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы полицияның бүрүн эргелиг участок төлээлериниң республика съездизин эрттирерин саналдаан

Тываның Баштыңы полицияның бүрүн эргелиг участок төлээлериниң республика съездизин эрттирерин саналдаан 27.01.2023

Республиканың Иштики херектер яамызының түңнел коллегия хуралында, Тываның Баштыңы сөстү алгаш, ындыг саналды киирген. Владислав Ховалыгның бодалы-биле алырга, Тывада чарлаттынган Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында, съезд республикада корум-чурум үрекчилери-биле демиселде, хөй-ниити айыыл чок чоруун хандырар чаа болгаш дээштиг шиитпирлерни хүлээрде шупту күштерни мөөңнээринге таарымчалыг шөлчүгеш апаар ужурлуг.
Тываның Дээди Хуралының (парламент) даргазы Кан-оол Даваа, ТР-ниң Дээди судунуң даргазы Валерий Ондар, Тывада федералдыг инспектор Шолбан Монгуш, Тываның прокурору Сергей Дябкин, Федералдыг айыыл чок албанның ТР-де эргелелиниң начальниги Владлен Мельников, РФ-тиң Истелге комитединиң ТР-де Истелге эргелелиниң удуртукчузу Константин Столбин, Федаралдыг суд приставтар албанының ТР-де начальниги Омак Достай болгаш өскелер-даа коллегияның ажылынга киришкен.
Иштики херектер сайыды, полицияның полковниги Сергей Кондрашов кол илеткелди номчаан. РФ-тиң Президентизиниң чарлыы-биле 2022 чылдың ноябрьдан ук ведомствону удуртуп турар. Республика девискээринде оперативтиг байдалдың эрткен чылда түңнелдеринден көөрге, бүрүткеттинген кем-херектерниң ниити саны 22 хуу кызырылган (8483-тен 6619). Ажыттынган кем-херектерниң ниити саны 11,5 хуу көвүдээн (48,2 хуудан 59,7 хуу). Регион Россияда ол талазы-биле лидерлер санынче кирзе-даа, чуртта ортумак сан-чурагайларга деңнээрге, бедик болуп артпышаан.
Эрткен чылын корум-чурум камгалаар адырның шупту удуртукчулары-биле кады, 2022 чылда Тыва Республикада кем-херек үүлгедиишкиннерин кызырар талазы-биле ведомстволар аразының комплекстиг планын бадылап алган ажылдап турар. Хөй-ниити айыыл чок чоруунуң адырында хемчеглерниң дээштиин хандырарынга республиканың чазаа регионнуң үш күрүне программаларындан акша-хөреңгини мөөңнээн.
«2021-2024 чылдарда Тыва Республикада хөй-ниити чурумун хандырары база кем-херек үүлгедиишкининге удур демисежири» деп кол программаның боттанылгазы-биле 2022 чылда Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурда база Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээнде полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзинге чурттаар бажыңны полицияның хөй-ниити пунктузу-биле тудуштур туткан. Бо чылын онза хереглелдиг черлерге үш ындыг объектини тударын планнаан.
2022 чылда 139,5 тонна арага продукциязын чажыт саарылгадан хавырган, эки турачы улусчу дружина кежигүннери-биле республиканың тус чер бот-башкарылга черлери ооң 51,6 тонназын илередип, туткан. Регионда кем-херек үүлгедиишкиннерин кызырар план күүселдези-биле спирт холумактыг продукцияның чажыт садып-саарылгазынга хамаарышкан айтырыгларны көрген аңгы хуралды эрттирер.
Ооң мурнунда шииттирип чораан кижилерниң талазындан база катап кем-херек үүлгедиишкиннери демдеглеттинген. Ниитилел хөгжүлдезин чайгылдырган бир чылдагаан ол бооп артпышаан, аңаа удур профилактика ажылдарын организастаарынга негелдени шыңгыырадыр херек. Ооң мурнунда шииттирип чораан кижилерниң социализациязынче хөй күш болгаш акша-хөреңги херек, ындыг болзажок, ИХЯ хоочуннарының тургусканы коммерцияга хамаарышпас хөй-ниити организациялары таварыштыр ийикпе, шупту ниити шиитпирлээри чугула.
Коллегия хуралында ведомствонуң болгаш Тыва Республиканың Баштыңының шаңналдарын тывыскан. Албан хүлээлгелерин ак сеткилдиг күүседип, ажыл-чорудулгазында бедик көргүзүглери дээш, Тываның Баштыңының Өөрүп четтириишкини-биле ОШААЧКИ эргелелиниң орук-патруль албаны база административтиг хоойлу күүседир килдизиниң начальниги – салбыр начальнигиниң оралакчызы, полицияның подполковниги Екатерина Валева, Кызыл хоорайда Россияның ИХЯЭ полицияның участок бүрүн эргелиг төлэлериниң база назы четпээннер херектериниң талазы-биле кезээниң ажыл-чорудулгазын организастаар килдизиниң полицияның участок бүрүн эргелиг төлээлер килдизиниң назы четпээннер херектериниң талазы-биле килдистиң улуг инспектору, полицияның майору Шолбана Александрова, Кызыл хоорайда Россияның ИХЯЭ полицияның патруль-пост албанының аңгы ротазының мобильдиг взводунуң инспектору, полицияның биче лейтенантызы Радомир Салчак, Тыва Республикада Иштики херектер яамызының Орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруунуң күрүне инспекциязының орук-патруль албанының аңгы ротазының 2-ги взводунуң улуг инспектору (орук-патруль албанның), полицияның улуг лейтенант Шораан Ооржак оларны шаңнаан.
Кызыл хоорайда ИХЯ эргелелиниң полицияның патруль-пост албанының аңгы ротазының 2-ги взвод командириниң оралакчызы, полицияның майору Сергей Окан-оолович Намчылакка хөй чылдарда төлептиг албан ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин тывыскан.


Возврат к списку