Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы интернационалчы-дайынчы Андрей Белевскийниң иези-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы интернационалчы-дайынчы Андрей Белевскийниң иези-биле ужурашкан 29.11.2015
 Иелер хүнүнүң бүдүүзүнде республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың № 2 школазынга бүгү назынында орус дыл болгаш литература башкызы болуп ажылдаан, амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада, 77 харлыг Нина Семеновна Белевскаяга аалдап чораан. 
 Ооң 1968 чылда төрүттүнген оглу Андрей Белевский Кызылдың М.А. Бухтуев аттыг № 1 школазын дооскаш, политехниктиг институдунче дужаап алган. Ол-ла үеде ДОСААФ-ка чолаачы мергежилинге база өөренип алган. 1986 чылда шериг албанынче келдирткен. Батуми хоорайга шериг белеткелиниң соонда Афганистанда Шиндандыда 381 дугаар гвардейжи полкче аъттанган. 1987 чылдың июль 10-да заставаже душманнар халдаашкынының үезинде, эрес-дидим тулушкан. Ол тулчуушкунда шериг эштери-биле минага чазылгаш, 19 харлыг назынында мөчээн. Ону Кызыл сылдыс ордени-биле мөчээниниң соонда шаңнаан. Андрей Белевскийни Кызыл хоорайда орнукшуткан.
 «Бодунуң чагааларында Кызылды дыка сактып турарын бижиир кижи. Төрээн хоорайының тырттырган чуруктарын, ылаңгыя «Азия төвү» тураскаалдың чуруун чорудуп бериңерем, оон башка долгандыр чүгле даглар-дыр деп бижээн боор» - деп, Нина Семеновна республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга чугаалаан. 
 Нина Семеновна өөнүң ээзин оглунуң-даа мурнунда чидирген. Андрей армияже чоруп турда, иешкилер бичежек ыяш бажыңга чурттап турганнар. Андрейниң ачазының ажылдап турган чериниң шугуму-биле чаагайжыттынган бажыңны аазаан. Армиядан халажып келгеш, чаа бажыңга чурттаар бис, деп авазынга бижээн чагаазы-даа бар. Ынчалза-даа ол ээп келбээн…
  Андрейниң башкылары, ону сагылга-чурумнуг оол деп сактыр. Кажан оглу шериг чоруур деп баарга, авазы шериг комиссариады-биле чугаалажып көрейн дээрге, оглу «мени ыяттырба» - деп харыылаан. Нина Семеновнаның сагыш-човангыр ийи кызы - Елена биле Алла, уйнуктары өөртүп чорза-даа, бүгү назынында оглунуң дугайында сактыышкыннары-биле чурттап чоруур. 
 Шолбан Кара-оол Нина Семеновнадан кандыг дуза херегин айтыргаш, мобильдиг телефонну садып бээрин, ол ышкаш РФ-тиң Камгалал яамызының шугуму-биле эң-не эки санаторийге дыштандырарын аазаан. Нина Семеновна кайнаар-даа барыксавайн турарын чугааларга, уруглары-биле сүмелешкеш, дораан долгаарын дилээн.
  «Шупту айтырыгларны бодумга хүлээнип алыр мен» - деп Шолбан Кара-оол сөзүн берген. Герат биле Фарах провинцияларга дайынчы операцияларга чаңгыс эвес удаа эрес-дидим киришкен оглу Андрей Михайлович Белевский дээш, өөредилге адырынга улуг үлүг-хуузу болгаш төрээн республиказынга ынакшылы дээш Тываның Баштыңы өөрүп четтиргенин илередип, хоочун башкыга боодал чечектерни сунган.

Возврат к списку