Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң президент соңгулдаларның хуусаадан эрте бадылаашкыны Тываның чедери берге булуңнарында эгелээн

РФ-тиң президент соңгулдаларның хуусаадан эрте бадылаашкыны Тываның чедери берге булуңнарында эгелээн 26.02.2024

Республиканың  чедери берге болгаш ыраккы черлеринде РФ-тиң президентизиниң хуусаадан эрте бадылаашкын эгелээнин Тываның Соңгулда комиссиязы дыңнаткан.
Россияның президент соңгулдаларынга республикадан 11 муң ажыг соңгукчу хуусадан эрте соңгуурун, ооң 747-зи чедери берге черлерде чурттап турарын дыңнаткан.

Республиканың дөрт кожууну - Өвүр, Тере-Хөл, Тожу болгаш Чаа-Хөлдүң чурттакчылары график езугаар февраль 25-те бадылаан.

Бай-Тайганың Кара-Хөл, Өвүрнүң Сарыг-Хөл, Эрзинниң Качык, Бии-Хемниң Хүт ыраккы суурларның чурттакчылары марттың 1, 2 база 3-түң хүнүнде чурттуң президентизин соңгулда участоктарынга шилиир.

Соңгулда комиссияларның кежигүннери малчын турлагларже аъттыг база вездеходтарлыг чедер. Тывага хуусаадан эрте соңгулда марттың 14-те доостур.

2024 чылда РФ-тиң президент соңгулдалары үш хонук үргүлчүлээрин сагындыраал. Марттың 15-17 хүннеринде бадылаашкын болуп эртер. Россияның 30 хире субъектизинге ырактан электроннуг бадылаашкынны шенеп эрттирген, бо удаада ол регионнар база катап ону ажыглаар.

Дөрт кордакчы –Күрүне Думазының даргазының оралакчызы, «Новые люди» партиядан Владислав Даванков, Күрүне Думазының депутады база ЛДПР партияның удуртукчузу Леонид Слуцкий, КПРФ-тен Күрүне Думазының депутады Николай Харитонов база амгы үеде күрүне баштыңы Владимир Путин Президент соңгулдаларынга киржир.


Возврат к списку