Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чылдың хуулгаазыны — “Күзелдер шивизи”

Чаа чылдың хуулгаазыны — “Күзелдер шивизи” 02.01.2023

Россия Федерациязының бүгү девискээринде “Мээң-биле кады сагыштаалы” бүгү-российжи ачы-буян төлевилелиниң “Күзелдер шивизи” акциязы 2018 чылдан бээр эгелээн. Амы­дыралдың берге байдал­дарында кижилерге өөрүш­күнү сөңнеп, Чаа чылдың хуулгаазынын көргүзери – акцияның сорулгазы. Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, кадыкшылы кызыгаарлыг кижилер, хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң ажы-төлү белектерни алыр.
Чаа чыл бүдүүзүнде бистиң республикага база «Күзелдер шивизи» деп акцияны эртти­рери чаңчыл апарган.
Декабрь 28-те Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг болгаш чазак кежигүннери Ча­зак бажыңының холлунда тургускан шивиден оолдар, уруг­ларның күзелдерин бижээн «ойнаарактарны» алгаш номчааннар.
Владислав Ховалыгның Чаа чылдың шивизинден алган «ой­наараанда» 11 харлыг Су­бу­дай Санчайның Москваже аян-чорук кылык­саан күзелин бижээн.
– Мурнувуста кышкы дыш­танылга хүннери бол­гай. Ынчап кээрге январь дыштанылгазында Субудайның күзелин бүдүре­рин кызыдар мен. Ооң ада-иези-биле ха­рыл­зашкаш, кажан чо­руур хүнүн дугуржур бис. Чуртувустуң найысылалын көргеш, ооң амыраары чугаажок — деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Тываның Чазак Дарга­зы­ның оралакчызы Алек­сандр Брокерт:
– Амыдыралы берге бай­дал­да база кадыы кызыгаарлыг уругларның алыс күзелин бо акция боттандырып турар-дыр. Эрткен чылын Барыын-Хемчик чурттуг спортка сундулуг оолдуң күзели — бажыңга тургузар спортчу комплексти белекке берген мен.

Бо удаада планшет күзеп турар 14 харлыг Алдын-Сай Айыжының күзелин тыр­тып алдым. Планшеттиң дуза­зы-биле ол делегей-биле харыл­зажыр база өөренир аргалыг болур. Шупту уруглар­ның күзел­дери бүдүп, өг-бүле­лер­ге кезээде чылыг болгаш таа­рымчалыг байдал турзун. Кел чыдар Чаа чыл-биле шуп­ту­ңарга байыр чедирип тур мен.
Бодум бичиимде хаак күзээр турдум. Чайгы үелер­де ажылдааш, боттары­выстың күзелдеривисти бот­тандырып алыр турдувус. Уруг бүрүзү боду бүгү чүүлдү кылып шыдаар турган болза, ол дег онза чүве кайда боор».
Ол-ла хүн Тыва Республика­ның Дээди Хуралының (пар­ла­ментиниң) фойезинде каастаан «Күзелдер шивизинге» акцияны организастаан.
ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа баш­таан депутаттар «Күзелдер шивизи» акцияга идепкейлиг киришкен.
– Бо буянныг болгаш чараш акцияга каттыжып, шивиде аскан уругларның күзелдерин бижээн ойнаарактарны тыртып тур бис. Чижээлээрге, мен Саглаана Санааның күзелин тыртып алдым. Ооң күзели ноутбук болду. Бөгүн, даарта Саглаананың күзелин албан күүседир мен.
Ынчангаш Чаа чыл уткуштур Саглаанага эки өөредилгени, ада-иезиниң, башкыларының чагыг-сөзүн эки дыңнап, кызымак өөреникчи болурун, ол ышкаш күзелдери кезээде бүдүп чоруурун күзээр-дир мен.
Уругларның күзелдерин боттандырар бо буянныг акция бүгү республиканың хоорай, суурларында ам-даа уламчылап турар.


Возврат к списку