Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Чер дугайында» конституция хоойлузун боттандырып турарынга хамаарыштыр сайгарылга

Тывада «Чер дугайында» конституция хоойлузун боттандырып турарынга хамаарыштыр  сайгарылга 10.04.2013
Дээди Хуралдың Аграр политика болгаш бойдус ажыглалының комитединиң хуралынга Тыва Республиканың «Чер дугайында» конституция хоойлузун боттандырып турарын сайгарып көрген.
    Хуралга Чер болгаш өнчү-хөреңги сайыды Салим Кызыл-оол, Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел директору Наталья Ховалыг, Кызыл хоорайның мэриниң оралакчызы Борис Очур киришкен, хуралды депутат Иван Чучев удуртуп эрттирген.
    Хуралдың бир чидиг айтырыы инвалид уругларлыг, хөй уругларлыг, дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчилериниңөг-бүлелери дээш «Чер дугайында» хоойлуда чер участоктарын халас бээрин айыткан өг-бүлелерге черни тускайлап бээрин боттандырып турары болган.
    Чер участоктарын халас бээр дугайында 1889 өг-бүлелерниң билдириишкиннерин сайгарып көрген, чүгле 2011 чылда билдириишкин киирген өг-бүлелерниң аразында 116 өг-бүле инвалид уругларлыг, 4 өг-бүле дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчилериниңөг-бүлелери, «Тыва Республиканың маадыр иези» деп аттың эдилекчизиниңөг-бүлези база бар, 1000 хире билдириишкиннерни сайгарып көөр деп, Өг-бүле болгаш уруглар талазы-биле агентилел директору Наталья Ховалыг чугаалаан.
    Кызыл хоорайның мэриниң оралакчызы Борис Очур Тыва Республиканың «Чер дугайында» хоойлузу езугаар халас чер участогу алыр өг-бүлелерге черлерни каяа бээрин планнап турарын тайылбырлааш, хоорайның мурнуу-барыын чүгүнде Улуг-Хемниң солагай талакы эриинде дачалар чоогунга микрорайоннуң төлевилел эскизин мэрияның доктаалы-биле бадылаан деп дыңнаткан.

ТР-ниң Иштики херектер яамызының парлалга албаны.

Возврат к списку