Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Михаил Мурашко Кызылда хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг чаа эмнелге төвүн хынаан

Михаил Мурашко Кызылда хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг чаа эмнелге төвүн хынаан 08.12.2023

Федералдыг сайыт регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг-биле кады республиканың эмнелге албан черлерин хынаан. Бирги удуртукчулар эге баштай Кызылда Республиканың консультативтиг-диагностика төвүнге четкен. Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң даалгазын күүседип, 2021 чылда РФ-тиң Камгалал яамызы чаңгыс аай төлевилел-биле хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг төптү туткан.

Республиканың консультативтиг-диагностика төвүнүң кол эмчизи Долаан Калбак регистратурага аалчыларны уткуп, эмнелге албан черин таныштырып, төптүң ажыл-чорудулгазының көргүзүглерин дыңнаткан. Улаштыр төптүң ачы-дуза чедирилгезиниң угланыышкыннарын көргүскен. 

Чаа эмнелге албан чери Кызылдың 54 муң хире чурттакчыларын хаара туткан, хүнде-ле 300 хире кижини хүлээп турар. Онкологтуг дуза болгаш амбулаторлуг кезиишкин төптеринден аңгыда, ында 10 салбырлар база клиниктиг-диагностика лабораториязы база ажылдап турар. Кадыкшылы кызыгаарлыг кижилерге таарымчалыг байдалдарны тургускан, шоолуг шимчеп албас кижилерге аңгы  эжикти, автомашиналар тургузар улуг шөлдү тускайлаан. 

Михаил Мурашко биле Владислав Ховалыг хөй угланыышкынныг ажыл-чорудулгалыг төптүң составында онкологтуг дуза төвүн, амбулаторлуг хирургия төвүн база көрген. Ол ышкаш диагностика салбырының, терапия участоктарының ажылын сонуургаан. 

Эмнелге төвү хооорайның төвүнден ырак эвесте чаа микроройонда. Эмчилеп кээр кижилерге эптиг болзун дээш, төптен ырак эвесте хөй-ниити транспортунуң доктаамын кылган, ол угже хоорай транспортунуң элээн каш маршруттары халдып турар. 

Объектини дыка кыска хуусаада тутканын демдеглезе чогуур.  Президентиниң даалгазы-биле чурттуң 15 регионунда шак-ла ындыг объектилерни туткаш, ажыглалче киирген.


Возврат к списку