Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым

Депутат Виталий Бартына-Сады: республикага Россия Чазааның төлээлериниң үнүүшкүннүг хуралы эрткенинге таарзындым 04.06.2019
Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген.  
Ол болуушкунга хамаарыштыр депутаттар үзел-бодалын илереткен. 
Виталий Бартына-Сады, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентиниң) айыыл чок чорук, корум-чурум болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле комитет даргазы: 
- Шолбан Валерьевич боду база Чазактың күжениишкиннери-биле, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын сайгарган үнүүшкүннүг хуралды Россия Федерациязының Чазааның төлээлериниң эрттиргенин бо Отчеттан онзалаксадым. Ооң эгези ам чаа-ла эвес, а 2018 чылда-ла салдынган. Шудургу ажылдың түңнели бөгүн көскү. Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин баштаан комиссия, улуг делегация кээп чораан.  
Ол хуралдың протокол шиитпирлери адырлар болгаш угланыышкыннар аайы-биле хевирлеттинген. Ол дээрге дыка улуг ажыл-дыр деп, мен-даа, соңгукчуларым-даа санап турар. Ол бүгү боттаны бээрин шупту күзеп турар бис. Комиссия келгени-биле ол дораан бүде бербес. Чүү дээр ийик бис, “бутту киириштирер” херек. РФ-тиң Чазаандан документ үнген соонда, Чазак даргазы Дмитрий Анатольевич Медведевтиң адын салдырттырар дээш, яамыларга, ведомстволарга күжениишкинниг ажылдаар апаар.
Шолбан Валерьевичиниң адааны ол угланыышкыннар деткимчени ап, улаштыр ажылдаары-биле чогуур документиже кирер боор. Ооң эң колу – демир-орук тудуу. Ол ажылды шагда-ла эгелээр бодаанын билир бис.  
Демир-орук тудуу, хөгжүлдениң аңгы-аңгы угланыышкыннарынга ажылдар республикаже хөй кижилерни эккээр. Специалистер кээр, чурттакчы чоннуң саны өзер. Ынчангаш чоннуң хоойлу езугаар сонуургалдарын камгалаарынга, хөй-ниити корум-чурумун, хамаатыларның айыыл чок чоруун хандырарынга белен боор ужурлуг бис. Бо чылын Россияда ажылдакчылар санын кызырары көрдүнген болза, биске канчаарыл? Биске ол хамааржыр бе? Ынчалдыр-ла бисти кызырып каапкан болгай. Ооң мурнунда 400 ажылдакчы кызырылдага таварышканын сактыр боор силер. Кызыгаар 6 кожууннарга иштики херектер килдистери турган болза, ам ында салбырлар бар. Ажылдакчылар саны каш катап кызырылган.
 Ажылдап кылган болгаш хүлээп алган шиитпирлер-биле кады, хөй-ниитиниң корум-чурумун база хамаатыларның айыыл чок чоруун хандырар болгаш хайгаарар талазы-биле пунтк аңгы одуругга бижиттинер ужурлуг деп санаар мен. Ынчангаш ындыг айтырыгны салырымга, Шолбан Валерьевич ооң-биле чөпшээрешти. ИХЯ-ның штаттыг санын кызырганы-биле дыка хөй девискээрлер “куруглаан” деп база катап чугаалайн. Шолбан Валерьевич 2018 чылдың декабрьда, Дээди Хуралга берген бодунуң айыткалында, муниципалдыг милицияны тургузары чугула деп демдеглээн чүве. Тываның Юстиция яамызы-биле парламент ол угланыышкынга кады ажылдап, тус черниң милициязын тургузар дугайында хоойлу төлевилелин тургускан.

Возврат к списку