Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Узбекистанга эрткен делегей фестивалынга тыва тоолчунуң уран чүүлүн бедии-биле үнелээн

Узбекистанга эрткен делегей фестивалынга тыва тоолчунуң уран чүүлүн бедии-биле үнелээн 13.05.2023

Тыва хөөмейжи Эрес Сандан Узбекистанга эрткен III делегей чергелиг бахши фестивалынга тиилээн. Фестиваль майның 6 - 8 хүннеринде Гулистан хоорайда болуп эрткен.
Бахши уран чүүлү – тоолчургу чугааларга, тоолдарга үндезилээн маадырлыг чогаалдарны хөгжүм херекселинге үдевишаан күүседир тоол ыдарының бир хевири болур. Бахчи деп адаар тоолчулар культура езу-чаңчылдарны болгаш ужурларны сагывышаан, төөгүнү дамчыдып ыдар.
Бахши фестивалының шөлүнге делегейниң үжен ажыг чурттарындан бахшилер Россиядан, Кыргызстандан, Казахстандан, Туркменистандан, Таджикистандан, Азербайджандан, Турциядан, Венгриядан, Словениядан, Грециядан, Индиядан, Грузиядан, Армениядан, Ирандан, Пакистандан, Индонезиядан, Болгариядан, Мурнуу Көрейден, Япониядан хөгжүмчүлер, ыраажылар болгаш шүлүкчүлер, чоннуң хөгжүмнүг аас чогаалының кадагалакчылары чыылган.
Россия чоннарының тоол уран чүүлүн ийи регион - Тыва биле Саха (Якутия) төлээлээн.
Азия төвүнде республикадан Эрес Санданның хөөмей-биле каастаан көргүзүү эң-не онзагай болган. Ынчангаш I черни төлептии-биле чаалап, тиилелгениң 2500$ акша сертификадын алган.
Узбекистанның культура яамызы Тываның «Эдегей» танцы болгаш костюм театрынга III делегей чергелиг бахши фестивалынга киржир чалалганы чоруткан турган, а культура-чогаадыкчы төлевилелдиң удуртукчулары Вячеслав биле Кима Донгактар бодунуң коллективинден талантылыг төлээ - Эрес Санданны чорудар шиитпирни хүлээп алган. Э. Сандан улуг харыысалганы билип, чоруур мурнунда ийи неделя иштинде мөөрейге шыңгыы белеткенген. Тываның улустуң хөөмейжилери Игорь Көшкендей биле Айдаш Барынмаа олар тоолчу-биле Тыва культура белеткелди эрттирген.
«Мөөрей бедик деңнелде эртти – деп, Эрес демдеглээн. - Чүгле «Эдегей театрны база Тываны эвес, а бүгү Россияны төлээлеп турар болгаш, сүрээдеп турдум. Эң-не чылыг, уттундурбас сактыышкыннар арткан: боттарының чонун төлээлээн чуртунуң шыырак дээн күүседикчилери болгаш, удурланыкчыларым төлептиг болгаш күштүг киришкенин демдеглейн. Меңээ мындыг кайгамчык арганы берип, бүзүрээн башкыларымга болгаш дагдыныкчыларымга кызыгаар чок өөрүп четтиргенимни илередип тур мен».
Тыва хөөмейжилер Узбекистанга чаңгыс эвес катап тиилээнин сагындыраал. 2021 чылдың сентябрьда эрткен бахшиларның II делегей фестивалынга хөөмейниң мастери, «Саяннар» Тываның ыры болгаш танцының национал театрының солизи Алексей Ховалыг хүндүткелдиг ийиги черни ээлээн турган.


Возврат к списку