Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чону-биле кажыыдап тур бис

12.03.2013
Кемерово областың губернатору Аман Тулеев:

Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Ак-Баштыг дагга хар көшкезинге таварышкаш, элээди спортчу оолдарның амы-тынындан чарылганы-биле холбаштыр Кузбасстың шупту ажыл-ишчилериниң, Кемерово областың администрациязының коллегиязының болгаш бодумнуң мурнумдан илереткен ханы кажыыдалды хүлээп ап көрүңер. Көшкениң хенертен батканы улуг хай-халап бооп, идепкейжи, талантылыг аныяк оолдарның чырык күзелдерин балай шаапканы дыка-ла хомуданчыг-дыр. Кижилерниң өг-бүлелеринче улуг ажыг-шүжүг келген-дир. Оларның чуртталгазында эң-не үнелиг чүве — уруг-дарыының амы-тынын алгаш барганын бодап кээрге, дыка-ла муңгаранчыг-дыр. Ооң кажыыдалы бистиң чүректеривиске база аарышкы-биле дээп, кузбассчыларны сагыш-сеткилин дүвүретти. Чок болган оолдарның чоок кижилеринге болгаш ада-иезинге бистиң кажыыдап турарывысты база дамчыдып көрүңер. Оларның ажыг-шүжүү — бистиң база ажыг-шүжүүвүс-түр.

Хакасия Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр күүседип турар Хакасия Республиканың Чазааның даргазы Виктор Зимин:

Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Силерниң чуртуңарда болган коргунчуг айыыл-халап дугайында медээ Хакасияда база аарышкылыг ханы кажыыдал болу берди. Агаар-бойдустуң халавындан кижилер амы-тынындан чарлырга, дыка хомуданчыг. Бичии ажы-төл чок боорга, оон-даа хомуданчыг. Хакасияның шупту чурттакчы чонунуң, республиканың Чазааның болгаш бодумнуң мурнумдан чок болган оолдарның ада-иезинге болгаш эш-өөрүнге ханы кажыыдалды илереттим. Ол оолдар чүгле Тываның эвес, а бүгү Россияның спортчу идегели чорааннар болгай. Силерниң-биле кады кажыыдавышаан, ажы-төлүвүс дээш улуг харыысалганы медереп билип тур бис. Бо айыыл-халапты шыдажып эртериңерни күзээр-дир мен. Оолдарның ада-иези болгаш дөгүл-төрелдери быжыг сеткил-сагыштыг, туруштуг болзун.

«Наркотик чок угаан-сарыыл» деп Бүгү-делегей лигазының директору Денис Потоцкий:

Хүндүлүг Шолбан Валерьевич, «Наркотик чок угаан-сарыыл» деп Бүгү-делегей лигазының болгаш ооң Президентизи Женишбек Назаралиевтиң мурнундан Ак-Баштыг дагга амы-тынындан чарылган элээди оолдарның өг-бүлелеринге, республиканың удуртукчузу силерге болгаш Тываның шупту чурттакчыларынга боттарывыстың кажыыдалывысты илередип тур бис. Дагның көшкези чылдагаан болган бо айыыл-халап тыва чоннуң эп-сеткилиниң быжыын болгаш нарын байдалдарга Тываның удуртулгазының шалыпкын удуртуп шыдаарын көргүстү. Март 7-де кажыыдалдың хүнү, бис Тываның чону-биле кады кажыыдап тур бис.


Возврат к списку