Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Томск облазының аразынга культура харылзаалары быжыгар

Тыва биле Томск облазының аразынга культура харылзаалары быжыгар 03.10.2019
Регион Чазактары садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал-культурлуг болгаш өске-даа адырларга кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада атты салган. Тыва Республиканың Культура яамызы база Томск облазының Культура болгаш туризм талазы-биле департамент регионнар аразында культурлуг кады ажылдажылга кезээнде харыысалганы алган күүседикчилер болур. 
Томск область биле Тыва Республика дугуржулга езугаар, культураның аңгы-аңгы адырларында кады ажылдажылганы быжыглап, хөгжүдер: культура организацияларының, литература база уран чүүл ажылдакчыларының, организацияларының аразында харылзааларны калбартып, театр-концерт коллективтери удур-дедир гастрольдап, музей болгаш номнар делгелгелерин база төлевилелдерин солчуп, фестивальдар, конкурстар, чогаадыкчы ужуражылгалар база өске-даа культурлуг хемчеглерни кады эрттирер. Тыва Республикада база Томск облазында эртип турар национал культура байырлалдарынга, фестивальдарга, конкурстарга, улусчу уран чогаадылга көрүлделеринге профессионал болгаш бот-тывынгыр чогаадыкчы коллективтериниң, культура болгаш уран чүүл ажылдакчыларының киржилгезин, культура болгаш уран чүүл организацияларының ажылында амгы үениң технологияларын ажыглаарын кады чедип алыр.
2019 чылдан 2023 чылга чедир беш чыл дургузунда кады ажылдаар дугуружулганың протоколунда: Томск облазы биле Тывада эртип турар делегей болгаш регион чергелиг билдингир культурлуг болуушкуннар дугайында медээлерни шалыпкын солчур; профессионал чогаадыкчы коллективтерниң гастрольдарын организастаарын дугуржур; ийи регионнуң музейлер баазазынга чурт-шинчилел, археологтуг, этнокультурлуг төлевилелдерни кады боттандырарынга инновациялыг музей ажыл-чорудулгазын сайзырадыр; регионнарның культура организацияларының аразынга харылзааларны тударын деткижер, ооң иштинде Томск облазының культура албан черлеринге Тыва Республиканың культура организацияларының ажылдакчыларын (режиссерлер, чурукчулар, операторлар болгаш өске-даа) стажировкаладыр; Томск облазы биле Тываның чурттакчы чонунга библиотека хандырылгазының талазы-биле адырда ажылдың арга-дуржулга база методиктиг материалдар солчулгазын организастаарын айыткан. 
Тыва Республиканың Культура яамызының парлалга албаны

Возврат к списку