Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада COVID-19-тан киирген кызыгаарлаашкыннарны сулараткан

Тывада COVID-19-тан киирген кызыгаарлаашкыннарны сулараткан 04.03.2022 Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак эпидемиологтуг байдал экижээнинден, сайгарлыкчы чорук, өөредилге болгаш культура объектилериниң ажыл-чорудулгазында шеглел-кызыгаарлаашкыннарның чамдыызын соксадып болурун дыңнаткан. Эрткен хонукта 25 кижи COVID-19 аарааны билдинген болза, 132 кижи сегээн. Аарып турар кижилер саны эвээжээн-даа болза, чаа коронавирус халдавырынга удур коллективтиг иммунитет бадып эгелээн. Бөгүнде ол сан-чурагай 80 хуу болур болзажок, ол 70 хууже баткан. Аарыгны аар эртип турар кижилер саны эвээжевейн турар, март 4-түң хүнүнде ындыг 37 кижи бар. ТР-ниң Баштыңының 2022 чылдың март 2-де №69 чарлыы езугаар, 2022 чылдың марттың 2-ден театрлар, театр-концерт база культура-дыштанылга албан черлери, төптер, культура бажыңнары, филармония, улусчу чогаадылга бажыңнары болгаш культураның өске-даа объектилери залын көрүкчүлер-биле 50 хуу долдургаш ажылдап болурун айыткан. Росхереглел хайгааралы ол албан черлери кижилерни 70 хуу чедир хүлээп болурун саналдаанын Людмила Салчак дыңнаткан. Оон аңгыда, хуу бүдүрүлгелерге санадыр хөй-ниити чемнелгезиниң объектилери, барлар, караоке-барлар болгаш өске-даа ындыг хевирлиг черлер ажылдакчыларында коллективтиг иммунитет тургустунмаан болза, 75 хуу долдуруп, бир эвес ковидке удур паспортту алган болза, 100 хуу долдуруп алгаш ажылдап болур. Албан черлериниң болгаш хөй-ниитиниң чемненилге черлериниң ажылында айыттынган өскерилгелер марттың 14-ке чедер, чүге дизе бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчеглер үезинде хөй кижи аарыгны чыпшырып алыры магат чок. Кол санитар эмчи кошкаткан кызыгаарлаашкыннар профилактиктиг хемчеглерге хамаарышпазынче кичээнгейни угландырган. Маскаларны кедер, холдарны чуур, социал ырак турарын сагыыр, өрээлдерни, ажылчын олуттарны, дериг-херекселдерни доктаамал аштап-чүлгүп, дезинфекциялаар. Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Марианна Куулар үнүүшкүннүг тарыышкыннарны организастаарын ажылчын коллективтер удуртукчуларынга сүмелээн. Ажылдаар черлеринге, бүдүрүлгелерге ажылдакчылар тарыыр бригадаларны аңгылап бээринге кожуун эмнелгелери, поликлиникалар беленин, Куулар дыңнаткан. Росздравнадзорнуң Тыва Республикада девискээр органының удуртукчузу Алла Намдак өртектер өскенинден эм-таң чедишпейн баар деп чұве чогун дыңнаткан.

Возврат к списку