Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага 45 градус чедир соорун баш бурунгаар дыңнаткан

Тывага 45 градус чедир соорун баш бурунгаар дыңнаткан 30.01.2022 Тываның гидрометеорология база долгандыр хүрээлел шинчилээр төптүң дыңнадыы-биле алырга, агаарның соогу 40, 45 чедир бадып, эртенги шакта туманнап, оруктарга тайгактаар. Регионнуң хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албаны сооп эгелээни-биле, чуртталга бажыңнарынга өрт айыылы улгадып, оруктарга байдал нарыыдап болурун сагындырган. Соок дыңзаан үеде, онза херек эвес болза, орук чоруурун шеглеп, чылыдар дериг-херекселди оваарымчалыг ажыглап, печказын көрүп турарын сүмелээн. Одаар черлерге өртке удур айыыл чок чоруктуң хемчеглерин сагыыр. Чүге дизе бажыңнарда болуп турар өрттер колдуунда печказын азы чылыдар дериг-херекселди хөлүн эртир изиткенин болуп турар. Печказын, чылыдар дериг-херекселди, газ херекселин шын ажыглаарын ХК база ОБ албаны сагыдырып тур. Чырык четкизинге хөй дериг-херекселдер кошпаңар, өйлей аарак кыпсып, өжүрүп каарын утпаңар. Тайгыр орук чадаг кижилерге-даа, транспортка-даа айыылды тургузуп болур. Ынчангаш орукка айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагып, кайы хамаанчок шаппазын чолаачыларга чагып тур. Чадаг кижилер орук кежерде оваарымчалыг болуп, аай-дедир эки көрүп алыңар. Тайбас идиктерден кедиңер. Кежиг чок черлерден орук кешпеңер, тайгактаан машина туруп шыдавайн барып болурун утпаңар. Ырак чер чоруурун шеглеңер. Орук үнер мурнунда кайнаар чорууңарны дыңнадып калыңар. Ыраккы кожууннарның чагырга даргалары агаар медээзин доктаамал дыңнадып, кожуунундан дашкаар чоруур чонунуң орук-суурун хайгаараар ужурлуг. Машина-балгат мунуп алгаш, аргалыг болза ырак черлер чорбазын ХК база ОБ албаны сүмелеп тур. Онза байдалда үезинде оперативтиг албанның дүрген дузазының 112 дугаарынче азы өрт-камгалал кезээниң 101 дугаарынче долгаар.

Возврат к списку