Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Президентизиниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга даянгаш, Тываның Баштыңы даалгаларны берген

Россияның Президентизиниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга даянгаш, Тываның Баштыңы даалгаларны берген  08.12.2015
 Президент В.В. Путинниң декабрь 3-те, Федералдыг хуралга, Айыткалында салдынган айтырыгларны шиитпирлээринче угланган даалгаларны республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте берген. 
 «Айыткал дээрге келир чылда күрүне политиказын тодараткан конститусчу документ болур. Ол документини күрүне албан хаакчылары онза анализтеп, ханы өөренир ужурлуг. Хүндүлүг коллегалар, ол документини боттандырар талазы-биле тодаргай хемчеглерни ажылдап кылыр ужурлуг бис, ынчангаш чазак аппарады чогуур яамылар болгаш ведомстволардан тодаргай саналдарны чыырын сүмелеп тур мен. Күрүне баштыңының салганы сорулгаларын амыдыралга боттандырар ажыл-херектерниң чурумун сонуургалдыг удуртукчулар ажылдап кылыр апаар».
  Аппарат хуралында, республика чазааның социал болгаш экономика адырының ажыл-чорудулгазынга хамааржыр, Россияның Президентизиниң кол угланыышкыннарын база көрген. 
 Яамылар боттарының угланыышкыннарының аайы-биле федералдыг күрүне программаларынче кичээнгейни углаарын регионнуң удуртукчузу айыткан.
 «Президентиниң чугаалаан эң кол чүүлү болза: эрге-чагырга чонну дыңнаар ужурлуг, эрге-чагырга чидиг айтырыгларның утказын, боттарының кылыр ужурлуг чүүлдерин тайылбырлап чедирер ужурлуг. Ажыл-чорудулгавыстың ажык-чарлыын чедип алыр херек. «Халывында» хагдынып алган сайыттар, боттарының харыысалгазын билбестер. Хамаатылар чыыжында, сайгарлыкчылар-биле, бодунуң адырының специалистери-биле ужуражылгаларда ажык туружу, айтырыгны шиитпирлээр аргазын тывар дээш чүткүлү – бистиң кижи бүрүзүнге турар ужурлуг чүүл ол» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 Президент Владимир Путинниң бо чылгы айыткалы колдуунда экономиктиг айтырыглар болган деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. "Бистиң сайгарлыкчыларывыстың хостуг ажыл-чорудулгазынга, чижилгелиг хүрээлелди хевирлээринге байдалдарны тургузар ужурлуг бис. Экономиканың тургузуун өскертири – Президентиниң айыткан кол айтырыы ол» - деп, республиканың баштыңы демдеглээн.

Возврат к списку