Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның үндүрүг албаны орулга үндүрүүн база бухгалтер отчедунга үндүрүг декларациязын үе шаанда дужаарын сагындырып тур

Тываның үндүрүг албаны орулга үндүрүүн база бухгалтер отчедунга үндүрүг декларациязын үе шаанда дужаарын сагындырып тур 21.03.2024

Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелели эрте берген чылда үндүрүг төлевириниң түңнели-биле орулга үндүрүүнге үндүрүг декларациязын бо чылдың марттың 25-ке чедир дужаарын сагындырып тур. 2023 чылдың 12 айында организацияның үндүрүүнге үндүрүг декларациязын 2024 чылдың марттың 25-ке чедир дужаар.

Үндүрүг төлекчилери оон аңгыда, отчеттуг чыл төнген соонда үш айдан орайтатпайн, чылдың бухгалтер отчедун үндүрүг органынче дужаары албан. 2024 чылдың март 31 дыштаныр хүн болганда, дараазында ажыл хүнү – 2024 чылдың апрель 1-де декларацияны дужаар сөөлгү хүнү ол болур.

Коммерциялыг болгаш коммерцияга хамаарышпас организациялар үндүрүг органынче КНД 0710099 хевирге бухгалтер отчедун, азы бөдүүнчүткен КНД 0710096 хевир-биле отчетту дужаар.

Бюджет албан черлериниң, автономнуг албан черлериниң дужаар бухгалтер отчеттарының хевирлери:
1. Күрүне (муниципалдыг) албан чериниң балансызы (ф. 0503730);
2. Албан чериниң саң-хөө-ажыл-агый ажыл-чорудулга планының күүселдезиниң дугайында отчет (ф. 0503737);
3. Албан чериниң саң-хөө ажыл-чорудулгазының түңнелиниң дугайында отчет (ф. 0503721);
4. Албан чериниң дебитор база кредитор өрезиниң талазы-биле медээ (ф. 0503769);
5. Албан чериниң арткан акша-хөреңгизиниң дугайында медээ (ф. 0503779).

Казна албан чериниң дужаар бухгалтер отчедунуң хевири дараазында чүүлдерден тургустунар:
1. Кол башкарыкчының, бюджет акша-хөреңги алыкчызының, кол администраторнуң, четпээн бюджетти акшаландырар дөстүң администраторунуң, кол администраторнуң, бюджеттиң орулгалар администраторунуң балансызы (ф. 0503130).

Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелели орулгага үндүрүг талазы-биле үндүрүг декларациязын база бухгалтер отчедун хоойлуда доктааткан үеде дужааваан таварылгада, албан-дужаалдыг кижиге административтиг харыысалганы онаап, торгаал хемчеглерин санаарын сагындырган. Саң-хөө-ажыл-агый ажыл-чорудулгазын чорутпааны үндүрүг болгаш бухгалтер отчедун дужаарындан хоставас.


Возврат к списку