Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Новосибирскиге хар скульптуралар мөөрейинге Тываның мастерлери тиилээн

Новосибирскиге хар скульптуралар мөөрейинге Тываның мастерлери тиилээн 09.01.2023

Январьның 5-7 хүннеринде, Новосибирскиниң Төп парыгынга, хар скульптуралар тударынга 23 дугаар фестиваль болуп эрткен. Бо чылын «Мээң хоорайымда бүгү Россия» деп темага ажылдарны кылып бараалгаткан. Ыраккы Чөөн чүк, Алтай, Тыва, Сибирь база мурнуу Геленджиктен мастерлер үш хонук дургузунда бижектер, балдылар база хүүректер-биле ажылдарны чонуп, шуткуп үндүрген. Даг баарында, тыва хөгжүм херекселдеринде ойнап олурар хөгжүмчүлерлиг «Саяннарның аялгазы» деп аттыг тыва мастерлерниң композициязы бирги черни ээлээн.
Сибирьниң найысылалының мэриязы хар скульптураларның 23-кү фестивалынга Россияның регионнарындан 11 улуг база 10 бичии уруглар командалары киришкенин дыңнаткан.
Новосибирскиниң мэриниң Кубогун беш чыл улай Хабаровск крайже апарган Хабаровскиниң шеверлериниң “Даң хаяазын бир дугаарында бис уткуур бис” деп композиция бо удаада база тергиидээн. Амур пары биле адыгның дүрзү-хевирлери композицияда кирген.
Алтай Республиканың командазы «Даг Алтай» деп ажылы дээш ийиги черни алган. Үшкү черни — Геленджик биле Новосибирск хоорайларның каттышкан командазының «Маяк» деп ажылы ээлээн.
Тывадан ус-шевер Шевер Карат бодунуң ажылын мынчаар таныштырган: «Аътты өөредип, аңнап чораанывысты шаг-төөгүден-не чалым-хаяларда оюп көргүскен. Ынчангаш ол петроглифтер – бистиң төөгүвүс болур. Хаяларда бижиктерни бичиивисте көрүп, кырган-ачаларывыстан дыңнаан бис».
Тываның скульпторлары Новосибирскиниң мэриниң шаңналы дээш хар скульптуралар фестивалында чылдың-на чедиишкинниг киржип турарын демдеглээр апаар. Эрткен чылын республиканың мастерлери Павлодар хоорайның командазы-биле кады тиилекчилер аразынче кирген.


Возврат к списку