Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«БТК-групп» акционерлиг ниитилел Тывада бүдүрүлгезин калбарткан

«БТК-групп» акционерлиг ниитилел Тывада бүдүрүлгезин калбарткан 11.11.2022

«БТК-групп» акционерлиг ниитилел Тыва Республиканың Чазаа-биле дугуржулга керээзи езугаар, Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының чанында “Тыва Республиканың инвестиция хөгжүлдезиниң агентилели” күрүнениң автономнуг албан чериниң бүдүрүлге шөлүн алгыдып, ажылдакчылар санын көвүдеткен . Акционерлиг ниитилел амгы үении-биле дериттинген база бир цехти Тывада ажыткан.
«ПМЭФ-2022 үезинде «БТК-групп» АН-ның удуртулгазы-биле ужуражып, Кызылга тускайлаттынган шөлдү улгаттырарын дугурушкан бис. Бөгүн компания даарынылга бүдүрүлгезинче 20 даараныкчыны хаара туткаш, бир цехти немей ажыткан. Бо чоокку айларда ажылдакчылар саны 200 чеде бээр» - деп, бүдүрүлгеге чораан соонда Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.
Россияныӊ Камгалал яамызыныӊ чагыы-биле шериг кезектеринге идик-хеп, орун-дөжек херексели даарап турар «БТК групп» акционерлиг ниитилел Кызылда база бир чаа дарааныр цехти албан ёзу-биле ажыткан. Арга-дуржулгалыг дыка хөй даараныкчылар бүдүрүлгениң ажыттынган хүнүнден бээр ында ажылдап турар. Олардан аңгыда чыыкчылар, чүдүрүкчүлер, слесарьлар база эптекчилер база бар.
“Кышкы шериг бөрттер, орун-дөжек херекселин даарап тур бис. Ам кышкы хол-хаптары даараап эгеледивис. Декабрьда чылыг чеңи-чоктарны шенеп чорудар бис. Бо даараан чүүлдеривиске сертификаттарны аптар болзувусса-ла, ону хөйү-биле даарап үндүрер” – деп, Кызылда “ВТК-групп” АН БС директору Дина Асташева чугаалаан.
Чыл эгезинден 57,7 муң кышкы бөрттерни, 235,1 муң сыртык хаптарын, 4,6 муң чоорган хаптарын даараан. Ам солдат хол-хаптарынга чагыг кирген. Тывада акционерлиг ниитилделиң тускай бүдүрүлгезин 2018 чылда 40 ажылчын олутка санап ажытканын сагындыраал.


Возврат к списку