Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хемнерниң суу батканы-биле паром кежиглер ажылын катап эгелээн

Тывада хемнерниң суу батканы-биле паром кежиглер ажылын катап эгелээн 23.06.2023

Тываның гидрометеорология төвү республиканың шупту хемнерде сугнуң деңнели сыыгаанын дыңнаткан. Июньнуң 22-де Улуг-Хемниң суунуң бедии ооң мурнунда хүнге деңнээрге 14 см чавызап, нарын байдалды тургузуп болур 590 см деңнелге көөрде, 351 см болган. Синоптиктерниң хүн бүрүде хайгааралындан регионда суг үериниң байдалы чогумчаан деп түңнээн. Хемнерниң суу оожургаанындан, республиканың үш кожуунунуң суурларын харылзаштырып турган паром кежиглер ажылын катап эгелээн.

Каа-Хем кожуунда Бельбей деп черде база Дерзиг-Аксы суурда Каа-Хем хемни кежир паром кежиглер июньнуң 23-тен ажылын эгелээн.
Улуг-Хем кожуунда Эйлиг-Хем суурже транспорт аргыжылгазын хандырган Улуг-Хемни кежир паром июнь 20-ден ажылдап турар. Тожу кожуунда Хамсара хемде паром ажылынче кирген.

Июньда республикага хемнер хенертен дажаанындан паром кежиглерниң эриктери сугже кирген турган. Паромнап кежеринге пассажирлерниң айыыл чок чоруун магадылаары-биле, ооң ажылын түр үеде соксаткан.

Суг үери чавырылган-даа болза, чамдык кожууннарда өрт айыылы улуг дээрзин метеорологтар сагындырган. Июнь 23-те Бии-Хем, Кызыл, Таңды, Каа-Хем база Эрзин кожууннар девискээрлеринге өрт айыылы өөскүп болур онза байдалды дыңнадып турар. Ол ышкаш Чеди-Хөл, Тожу, Тере-Хөл, Улуг-Хем база Мөңгүн-Тайга кожууннарда база өрт айыылы улуг болуп артпышаан.


Возврат к списку