Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң планы Февраль 19-та

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң планы  Февраль 19-та 19.02.2016
 Февраль 19-та
  «Ада-чурт чүден эгелээрил?» уран номчулганың республика мөөрейи - «Тываның политехниктиг техникумунга" 10.00 шакта; 
 «Албан хүлээлге – алдар-дыр» интерактивтиг оюн игра - Республиканың кадет корпузунга 11.00 шакта; 
 «Солдаттар бооп төрүттүнмес – солдаттар апаар» мультимедийлиг викторина - К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказынга 11.30 шакта; 
  «Россияның камгалалында шериг техника» номнар делгелгези - А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага 14.00 шакта; 
 Россия Федерациязының Камгалал яамызының Төп шериг округунуң Офицерлер бажыңының ансамблиниң концерти – Улусчу чогаадылга бажыңынга 16.00 шакта; 
  Февраль 20-де 
 «Мээң ачам солдат турган» номнар делгелгези - К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказынга 09.00-16.00 шактарда; 
 «Ындыг мергежил бар – Төрээн чуртун камгалаар» номнар делгелгези - К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказынга 10.00 шакта; 
 «Ада-чурттуң төлептиг оолдары» республиканың кадет балы – Кызыл хоорайда өскүс уругларның школа-интернадынга 12.00 шакта;
  «Солдат хүлээлгеге шынчы арткан…» эрес-дидим чоруктуң кичээли – кожууннарда Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптеринге. 
 Февраль 21-де 
 Эрге-хоойлу ажылдакчыларының ортузунга эштиринге маргылга – ТывКУ-нуң эштир бассейнинге 13.00 шакта; 
 «Дуруяалар» шии - В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 17.00 шакта; 
 Февраль 22-де 
 «Оолдар, бурунгаар!» спортчу-хөглээшкинниг хемчеглер - кожууннарда Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптеринге. 
 Февраль 23-те 
 Шумов алышкыларның дайынчы алдар-адынга тураскааткан шой көдүреринге Тыва Республиканың Кубогу дээш маргылдаа – Сарыг-Сеп суурнуң №1 школазынга 10.00 шакта; 
  «Солдаттарга мөңге алдар» боодал чечектер салыры – Тиилелге шөлүнге 13.30 шакта; 
 Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг концерт, «Ооң тергиидели Вальс» офицерлер балы - В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга 15.00 шакта;
  «Солдат мен, авай» шии - «Тет-а-тет» биче залга 16.00 шакта; 
  «Адаларга» деп Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан байырлал концерти - Улусчу чогаадылга бажыңынга 17.00 шакта; 
  Филормонияның солистери биле симфониктиг оркестрниң Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан «Хей-аъттың чечектери» деп концерт – Тываның күрүне филормиониязы 17.00 шакта;
 «Ада-чуртту камгалаары – ыдык хүлээлге» утренниктер - кожууннарда Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптеринге.
  Февраль 27-де
  Республиканың профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары, хөй-ниити организацияларының киржилгези-биле «Эр чол» республиканың дагдыныкчылар шуулганы - «Тываның политехниктиг техникумунга» 11.00 шакта;
  Шериг назыны четпээн оолдарга «Армия – мээң чоргааралым» төгерик стол - «Тываның политехниктиг техникумунга 11.00 шакта;
  Февраль 29-та
  Тыва Республиканың Баштыңының кубогу дээш республиканың шериг-патриотчу клубтар, каттыжыышкыннарының аразынга көрүлде конкурс – Каа-Хем суурда № 2 школага 10.00 шакта.
 Февраль 1-29-та 
 «Төрээн Армиявыс» деп шериг плакаттар чуруурунуң республика конкурузу - Республиканың кижизидилге хөгжүлдезиниң төвүнге. 
  Февраль 8-23-те
  «Ындыг мергежил бар – Төрээн чуртун камгалаар» деп бүгү-российжи информация-агитастыг акция – республиканың муниципалдыг тургузугларынга болгаш Кызыл хоорайга. 
 Февраль 17-19-та 
 «Эрестиг күштер» оюн-өөредиглиг хемчег - Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейинге (эгелээри чагыглардан хамааржыр).
  Февраль 17-24-де 
 «Келир үениң камгалакчылары» делгелге-панорама; «Ада-чурттуң камгалакчызы – алдарлыг ат» эрес-дидим чоруктуң делгелгези - К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказынга 09.00-16.00 шактарда.
 Февраль 19-21-де 
 Сумога 2016 чылда Тыва Республиканың бирги чери дээш маргылдаа – «Херел» спорт залынга 10.00 шакта. 
 Февраль 20-23-те 
 Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан «Келир үениң солдады мен» чуруктар мөөрейи - кожууннарда Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптеринге. 
 Февраль 24-28-те 
 Мячилиг хоккейге эр улус аразынга Тыва Республиканың чемпионады – Чадаана хоорайга. 
 Март 4-5-те 
 Өөредилге черлериниң сургуулдарының ортузунга армейжи хол тулчуушкунунга республика турнири - «Автомобилист» спорт залынга 10.00 шакта.

Возврат к списку