Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада национал төлевилелдер айы чоруп турар

Тывада национал төлевилелдер айы чоруп турар 08.02.2023

«Национал төлевилелдер түңнелдери» федералдыг кампания чорудуунуң национал төлевилелдер айы февраль 26-га чедир үргүлчүлээр. Ол үе дургузунда, регионнуң шупту яамылары Интернет четкизинде боттарының албан курлавырлары база массалыг информация чепсектери таварыштыр кандыг хемчеглер эрттиргенин, кандыг үре-түңнелдерни чедип алганын тодаргай таныштырар.
2022 чылда Тывага «Демография», «Өөредилге», «Кадык камгалалы», «Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлели», «Экология», «Айыыл чок, шынарлыг оруктар», «Күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү», «Чурагай экономиказы», «Культура», «Делегей кооперациязы база экспорт», «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук болгаш хууда сайгарлыкчы эгелээшкиннерни деткиири» деп 11 национал төлевилелдерде регионнуң 43 программазын боттандырган. Ол программаларның күүселдезинче 10 хире млрд рубль инвестицияны салган. Ооң 9,4 млрдын - федералдыг бюджеттен, 500 млн. – региондан кады акшаландырган.
Күрүне программазының күүселдези макроэкономиктиг болгаш геополитиктиг ондактыг үеде чоруп турган бол, республиканың удуртулгазы база яамыларның төлевилел командалары тускай угланыышкынныг база чаңгыс аай ажылды тургусканынындан, регион чылдың түңнелдери-биле эки көргүзүглерни чедип алган. 2022 чылда национал төлевилелдер күүселдезиниң ортумак российжи көргүзүүнүң деңнели 96,9 хуу болган болза, Тывада оон бичии-ле эвээш - 94,6 хуу.


Возврат к списку