Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Улустуң чогаалчызы, культураның алдарлыг ажылдакчызы Эдуард Баирович Мижиттиң чүрээ сокпайн барган

Тываның Улустуң чогаалчызы, культураның алдарлыг ажылдакчызы Эдуард Баирович Мижиттиң чүрээ сокпайн барган 29.11.2023

Тываның Баштыңы база Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери Тываның Улустуң чогаалчызы, республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Эдуард Баирович Мижиттиң мөчээни-биле ооң чоок болгаш төрээн кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен. Уран чүүлдүң шылгараңгай ажылдакчызының чүрээ 63 харлап чорда сокпайн барган.

- Эдуард Баирович боду база дириг чорааш классик апарып, эш-өөрүнүң болгаш ооң чогаадылгазының мөгейикчилериниң ортузунга ат-алдарны болгаш хүндүткелди чаалап алган. Эдуард Баировичиниң дугайында тураскаал бистиң чүректеривиске кадагалаттынып артар. Ооң чогаадыкчы өнчү-салгалы тыва чоннуң өнчүзү болуп артар – деп, Владислав Ховалыг бижээн.

Мижит Эдуард Баирович 1961 чылдың апрель 22-де Тыва АССР-ниң Улуг-Хем районнуң Торгалыг суурга төрүттүнген. Томск хоорайның медицина институдунга өөренип чораан. М.Горький аттыг литературлуг институтту дооскан (1993). Тываның ном үндүрер черинге редакторлап, Тываның хөгжүм-шии театрынга чогаал килдизин эргелекчилеп, "Улуг-Хем" журналынга килдис эргелекчилеп, "Тываның аныяктары" солунга редакторлап, ТР-ниң Чазааның чанында ТГТШИ-ге литература секторунуң эртем ажылдакчызы бооп ажылдаан.

1986 чылдан чогаал ажылын эгелээн. “Частың эгези” деп аттыг баштайгы шүлүү “Тываның аныяктары” солунга парлаттынган. Э. Мижиттиң шүлүктери – бодал-шүлүктерде. Мөзү-шынар темазынга дыка хөйнү чырыткан. Ооң шиилери – амгы тыва драматургияның эң-не шылгараңгай чогаалдары болур.
А. Чеховтуң "Вишнялыг сад" деп шиизин, В.Шекспирни, А. Островскийни, А.Пушкинни база өске-даа классиктерни тыва дылче очулдурган. Ооң чогаалдары орус болгаш англи дылдарда очулдуртунган.
Литература талазы-биле эртем ажылдарның автору. Л. Мижит-биле кады “Ожук дажы” деп үш одуруглуг шүлүктерниң тыва антологиязын тургускан (2004). «Антологии русского верлибра», «Истоки», «День поэзии» альманахтарга, «Юность», «Земля Сибирь», «Литературная учеба», «Улуг-Хем» журналдарга, «Литературная газета», «Литературная Россия», «1-ое сентября», «Гуманитарный фонд», «Коре», «Собеседник» солуннарга болгаш өске-даа парлалга чепсектеринге чогаалдары үнген.
Тыва Республиканың Культура болгаш кино яамызының премиязының лауреады (2004), Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тываның Улустуң чогаалчызы (2011), Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү (1994), түрк дылдыг театрларның делегей фестивалының Гран-при шаңналының эдилекчизи (2000), театр уран чүүлүнде көскү чедиишкиннери дээш "Культура" солуннуң лауреады (Москва).

Пятницада, декабрьның 1-де, В.Көк-оол аттыг Национал театрга 10 шактан 12 шакка чедир Эдуард Баирович Мижит-биле байырлажылга езулалы болур.


Возврат к списку