Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген

Тывада биче суурларже көжеринге халас чер дугайында хоойлу күш кирген 22.01.2019
Тываның эрге-чагыргазы 2019 чылдан биче суурларже көжер күзелдиг кижилерге халас чер участоктарын бээр.  
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылдың октябрьда «Чер дугайында» регион хоойлузунга немелдени киирерин саналдаан турган. Чаа чыл бүдүүзүнде парламент ону деткээн, ооң соонда Тываның Чазааның даргазы аңаа атты салган соонда, ол ам күш кирген. 
1 муңдан эвээш чурттакчылыг көдээ черлерже, суурларже көжер күзелдиг хамаатыларны, ылаңгыя хоорайжыларны, деткиири-биле эдилгени киирген. Тывада биче суурларны катап тургузуп база хөгжүдер сорулгалыг губернатор төлевилелин 2018 чылда эгелээн. Республикада 66 суур ындыг эрге-байдалга дүгжүп турар болгаш, ында бөгүн ниитизи-биле 5 чартык хире муң кижи чурттап турар. 
Ооң мурнунда күрүне деткимчези албаан болгаш чурттаар кылдыр шилип алган девискээринде кандыг-даа шимчевес өнчүзү чок Тываның чурттакчызынга ук чиигелде көрдүнген. Ындыг кижи тус чер чагыргазынче кадастр планындан участок тургузуунуң хоолгазын кошкан билдириишкинни киирер. Ай дургузунда чер бээриниң дугайында шиитпир хүлээп алдынар. Көжүп кээр кижи бүрүзү 1000 дөрбелчин метр, азы 0,1 га участокче кордап болур.  
Губернатор төлевилелиниң бир сорулгазы – биче суурларже көжер кижилерге черни халас бээри болур. Регион эрге-чагыргазы социал объектилерни, оруктарны, харылзаа инфраструктуразын база суг хандырылгазын тудар болгаш септээрин бодунга алган. Республика федералдыг программаларга идепкейлиг киржип тургаш, шупту биче суурларже дүрген ажылдаар интернетти киирген. Амгы үеде информатизация телемедицинаны чедингир болдурар дээш, лаборатория база фельдшер-акушер пунктуларынче ВОЛС шугумун шөйер «эң сөөлгү мильдерде» ажылдап турар.  
«2018-2022 чылдарда Тыва Республиканың биче суурларын хөгжүдери» республиканың комплекстиг программазы-биле моон таныжып болур - http://mert.tuva.ru/upload/files/prezentaciya_malye_s..

Возврат к списку