Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның камгалал сайыды ХКД чурттарының мурнунда ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларны айыткан

Россияның камгалал сайыды ХКД чурттарының мурнунда ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларны айыткан 07.06.2018
ХКД чурттары делегей террорунуң талазындан ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларга таваржып турар. Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралында Россияның камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу ооң дугайында чугаалаан.
«Азияның географтыг төвү – Кызылда кожа-хелбээ күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралы эрттип турары улуг уткалыг. Ниити кызыгаарлар база шаг төөгүден бээр харылзаалыг чораанывыс, эң чугула темаларга бот-боттарынга бүзүрелдиг чугааны чорудар арганы берип турар» – деп, Сергей Шойгу чугаалаан. 
Кожа-хелбээ чыдары, кайызынга-даа ажыктыг кады ажылдажылга, регионнуң турум чоруу – чаңгыс аай бо угланыышкыннар ХКД талазы-биле партнерларны каттыштырган деп, ол демдеглээн.  
«Сөөлгү үениң болуушкуннарынга, бир дугаарында делегей террорунуң талазындан, эң көскү ниити чөңгээлер болгаш кыжаныгларга удур кады туржур апаар бис» – деп, российжи шериг ведомствонуң удуртукчузу демдеглээн.  
«Камгалал сайыттарының чөвүлел хуралы национал болгаш ниити сонуургалдарывысты көрүп, кады ажылдажылганың арга-хевирин көвүдедир арганы бээр. Бо хурал ол орукта чугула базым болур. Күрүнелеривистиң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылдаарын күзедим» – деп, Сергей Шойгу чугаалаан.  
Моолдуң камгалал сайыды Нямаагийн Энхболд хүндүлүг аалчы кылдыр Чөвүлел ажылының төөгүзүнде бир дугаар киржип турарын демдеглээн. 
Россияның камгалал сайыды саммит киржикчилериниң өмүнээзинден Азербайджанның шериг ведомствозунуң баштыңы, генерал-полковник Закир Гасановка төрүттүнген хүнү-биле база Арменияның камгалал сайыды албан-дужаалга томуйлатканы дээш Давид Тоноянга байырны чедирген. 
 РФ-тиң Камгалал яамызы

Возврат к списку