Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Россияның 42 регионнарының аразындан федералдыг чырыдыышкын яамызының "Профессионалитет" мөөрейинге тиилээн

Тыва Россияның 42 регионнарының аразындан федералдыг чырыдыышкын яамызының "Профессионалитет" мөөрейинге тиилээн 29.07.2022 Өөредилге-бүдүрүлге төвүн (кластерин) тургузары - төлевилелдиң кол инициативаларының бирээзи. Олар экономиканың боттуг секторунуң организациязы-биле колледжтер аразында кады ажылдажылганы хандырар.Азы кластер чаартылгазынче колледж азы техникумну киириштирер.
Ынчангаш кол ажыл берикчизиниң киржилгези-биле ол колледжке чаа удуртулга структуразын, чаа башкылашкын составын, чаа уткалыг база тургузуглуг өөредилге программаларын киирип, өөредилге-бүдүрүлге комплекстерин тургузар. Ооң-биле чергелештир, төптүң угланыышкынында мастерскаялыг колледжилерни база киржирин шиитпирлээн ажыл берикчилери кирер.

Тыва Республиканың Чазаандан кат-чимис болгаш ногаа продукциялары, ооң иштинде чыжыргананы болбаазырадып, белеткээн продукция болгаш БАД-ка ажыглаар кургаткан холуксаалар, сүт база эът продукциязы бүдүрер дээш, өөредилге-бүдүрүлге мастерскаялыг, ол ышкаш үнүш ажыл-агыйының талазы-биле өөредилге-бүдүрүлге шөлчүгештиг доктаамал профессионал өөредилгениң регионнуң өөредилге-бүдүрүлге төвүн ажыдар кылдыр Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумун бо 2022 чылда «Профессионалитет» федералдыг төлевилелге киириштирер чагыгны киирген. Тыва Республиканың чагыы Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызының «Профессионалитет» федералдыг төлевилел мөөрейинге тиилээн.

Амгы үеде Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунда ажылдап турар бүдүрүлге мастерскаяларын «Профессионалитет» төлевилели-биле өөредилге бүдүрүлге четкилери кылдыр эде чаартыр. Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы-биле, техникум 1 га шөлде 1000 дөс чыжырганы олурткан болза, ам бо чылдың сентябрьда база 1000 дөстү, келир чылын 3 га черге 3000 дөстү тарып олуртур.

Тыва Республика 2023 чылдан эгелеп «Профессионалитет» программа-биле кадрлар белеткээр чиге санны тургускан, 2025 чылга чедир экономиканың боттуг секторунга 50 аныяк специалисти доостуруп бээр.

Чурттуң 42 субъектизинде адыр угланыышкыннарлыг 70 төптерни «Профессионалитет» программа-биле хаара туткан, ол дээрге 200 ажыг өөредилге организациялары болгаш 270 ажыг бүдүрүлгелер-дир.
Амгы үеде Тываның көдээ ажыл-агыйынга кадрлар курлавырын тургузуп, бедик мергежилдиг специалистерни (ажылчын кадрларны) белеткээр системаны хевирлээри чугула.Возврат к списку