Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Фабрика» бөлүктүң ыраажылары: Тыва - чурумалдыг дагларның база культураларның кайгамчык белдири-дир

 «Фабрика» бөлүктүң ыраажылары: Тыва - чурумалдыг дагларның база культураларның кайгамчык белдири-дир 31.08.2015
 Тываның найысылалынга Шахтернуң хүнүнде Арат шөлүн долдур чыылган чон «Фабрика» бөлүктүң концертин көрген. Ажылчын мергежилдиң ат-алдарын бедидип, күш-ажылды суртаалдаары-биле республика дөрт чыл улаштыр дагжыларның байырлалын российжи эстрада сылдыстарының киржилгези-биле демдеглеп турары ол. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Тываның энергетика үлетпүр корпорациязының удуртукчузу Руслан Байсаровтуң дугурушканы-биле культурлуг хемчеглер эртип турар. ТЭҮК-түң деткимчези-биле Тывага «Иванушки Интернешнл», «Серебро» бөлүктер, ыраажылар Валерия биле Анита Цой, Елка концерттерин көргүскен. Шак ындыг онзагай чаңчылды Шахтернуң хүнүнде-ле уламчылаарын шиитпирлээн.  
 «Фабрика» бөлүктүң солистери өңгүр чараш плакаттар-биле уткаан мөгейикчилеринге боттарның шупту билдингир ырыларын бараалгатканнар. Концерт соонда дыка хөй кижилер ыраажылар-биле селфиге тырттырып, холунуң үжүүн алыр аргалыг болган. 
 Тываның дугайында боттарының сагыш-сеткилге арткан чүүлдери-биле артистер үлешкен:
 Саша Савельева: Онзагай сактыышкыннар арткан. Аэропортче ужуп чоокшулуп олургаш-ла, кайгамчык, чараш, чурумалдыг дагларны көрүп каан бис, сактырга шуут-ла чанында ышкаш, а самолет агаарда астына бергензиг, дыка күштүг энергия кээп турар. 
 Александра Попова: Мен Тываның кайгамчыктыг черлерин көрген мен. Скифтерниң алдынын, кайгамчык Улуг-Хемни, Эрик кыдыын болгаш хүрээни. Силерде дыка чараш болгаш солун. Культураларның кайгамчык белдири мында, Россия Федерациязының бир онзагай булуңу дээри ылап-ла шын. 
 Ирина Тонева: Сценадан ам-даа хөйнү көрүкседим, ынчалза-даа чырык каракты чылчырыктап каапты. Кижи бүрүзүн көөрү-биле, чырыктан эртир кылаштап-даа турдувус. Шөлде дыка хөй кижи барын эскердим! Дыка хөй чыглып келгениңер дээш, четтирдивис!
 Шахтернуң хүнү байырлал фейервериги-биле доозулган!

Возврат к списку