Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада национал чечен чогаал премиязын тыпсырынга мөөрейни чарлаан

Тывада национал чечен чогаал премиязын тыпсырынга мөөрейни чарлаан 26.08.2021 Тыва Республиканың Нациялар херээниң талазы-биле агентилел чогаал адырында “Национал чечен чогаал премиязы” мөөрейже ажылдарны хүлээп эгелээнин чарлаан. Шаңналды ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде тыпсыр. Мөөрей ажылдарын бо чылдың сентябрь 20-ге чедир хүлээр.
Мөөрейже тыва дыл кырында бижээн чогаалдарны, өске чоннарның дылында бижээн чогаалдарның очулгаларын (тыва дылдан орус дылче, орус дылдан тыва дылче): романнарны, тоожулар база/азы чечен чугаалар чыындыларын, ол ышкаш барымдаалыг проза база амгы үеде бар авторларның сактыышкын чогаалдарын киирип болур.
Киржикчи ийиден хөй эвес чогаалды киирер эргелиг.
Ооң мурнунда киржип турган чогаалды мөөрейге катап киириштирбес.
Дилогиялар, трилогияларны чаңгыс чогаал кылдыр көөр.
Бир эвес авторлар бөлүү-биле бижиттинген чогаал мөөрейниң шаңналын алыр болза, ону үлештирер.
Тоожулар база/азы чечен чугаалар чыындызының эң эвээш хемчээли – үш ама саазын (ол дээрге хос чери-биле кады парлаан 40 муң үжүк) болур. Чогаалдың эң улуг хемчээлинде – кызыгаар чок.
Шаңналже дараазында материалдарны киирип болур:
- номда базы сеткүүлде парлаан ийи кезек, хол-биле бижээн чогаал (бир эвес болдунар болза, Эксперт чөвүлелиниң кежигүннеринге таныштырар беш кезек);
- авторну азы организацияны идип үндүргенин айыткан чагаада ооң дугайында медээлер;
- харылзажыр телефоннары база адрези;
- авторнуң ат-сывын, шола адын, билдингир чогаалдарын айыткан чогаадыкчы кыска намдары;
- идип үндүрген чогаалының долу ады, ооң дугайында долу тайылбыры, тускайлаңы, барымдаазы;
- бир эвес шаңнал кордакчызы чогаалдың автору эвес болза, чогаалды шаңналче кииреринге авторнуң бижимел чөпшээрели.
Эксперттер чөвүлели мөөрей киржикчилериниң материалдарын сайгарып көөр.
Тыва Республиканың Нациялар херээниң талазы-биле агентилел ажылдарны дараазында адресте хүлээп турар: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, б. 46. Тайылбыр алыр телефону: 3-21-81.

Возврат к списку