Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Сорунза» губернатор төлевилели-биле бичии суурларда культура төптерин туткан

Тывада «Сорунза» губернатор төлевилели-биле бичии суурларда культура төптерин туткан 26.12.2022

«Сорунза» губернатор төлевилелиниң боттанылгазы-биле Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг суурда туткан көдээ культура бажыңының байырлыг ажыдыышкыны эрткен дыштаныр хонукта болуп эрткен. Клуб чок турган бичии суурларда туттунган дөрт объектиниң бирээзи ол. Губернатор эгелээшкинин ийи чылда боттандырганы-биле, регоннуң 11 бичии суурлары чонун сорунзалай тырттар төптүг болганнар.
Успенка, Элегес-Аксы суурларда, база Кызылдың солагай талакы дачалар девискээринде 120 кижи олуттуг, 243 дөрбелчин метр шөлдүг, чаңгыс хевирниң культура бажыңнарын туткан. Амгы үеде 100 хуу белен.
Төлевилел негелдези езугаар, республика чазаа муниципалдыг эрге-чагырганың үндүрген чарыгдалынга субсидияны бээрге, олар тус черниң бюджединден кады акшаландырып, шупту ажылдарны кылыр ужурлуг. Тус чер чагыргазы база суур чону бот-идепкейин көргүзүп, культура бажыңын тударынга киржирин төлевилел негелдезинде айыткан.
Эрткен чылга деңнээрге, бо чылын киржикчи кожууннар даалгазын чедиишкинниг күүсеткен деп, Тываның Чазааның төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелели демдеглээн. Эрткен чылын чеди суур төлевилелге киржир күзелин илереткен, ындыг болзажок чүгле чаңгызы айыттынган хуусаазында ажылдарны дооскан болза, артканнары элээн озалдааннар.
Бо чылын көдээ культура бажыңнарының дөрт төлевилел тудуунче республика бюджединден 47,6 млн рубльди чарыгдаан.
2023 чылда губернатор эгелээшкини уламчылаар. Төлевилел боттаныышкынының башкарыкчызы Тываның культура яамызы киржикчилерни шилип, илередир.


Возврат к списку