Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң бирги доозукчулары офицерлер болган

Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң бирги доозукчулары офицерлер болган 03.05.2023

Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң баштайгы алды доозукчузу офицерлер болган. Новосибирскиниң Жуков орденниг дээди шериг командылал училищезин Тамерлан Ярошенко, Наадым Уржанай, Александр Сат, Тамерлан Шоюнзун; Казаньның Жуков, Кызыл Тук орденниг дээди танк командылал училищезин Чаян Балданай; Совет Эвилелиниң Маадыры К.К. Рокоссовский аттыг Ыраккы Чөөн чүктүң Жуков орденниг дээди ниити шериг командылал училищезин Георгий Вознюк олар доозуп, шериг эргелерни алган. Апрель 29-та чурттуң шериг дээди өөредилге черлериниң доозукчуларынга дипломнарны болгаш хөрек демдектерин тыпсыр байырлыг хемчеглер эрткен.
Амыдыралдың чаа агымынче кирген аныяк офицерлерни төрээн кадет училищези четтикпейн манап турарлар. Доозукчулар төрээн черинге бичии дыштаныпкаш, албан эрттирер черлери – Чөөн болгаш Мурнуу шериг округдарынче база российжи шериг флодунче аъттаныптар.
Чоокта чаа-ла өөредилгае болгаш спортка, эртем-шинчилел ажылдарынга шылгарап турган кадеттер ам чурттуң аныяк офицерлер одуруунче кирген.
Тамерлан Ярошенко кадет училищезин тергиин эки өөредилгелиг доозуп, онза аттестатты база вице-сержант эргени алган турган. Ол кадет тургаш-ла, чайгы полиатлонка мастерге кандидаттың нормазын күүсеткен. Чаян Балданай – хаак чарыжынга республика болгаш хоорай маргылдааларының чемпиону, РФ-тиң Камгалал яамызының өөредилге черлериниң кадеттер аразынга хаак чарыжынга бирги чер дээш маргылдааның киржикчизи.
Российжи школачылар шимчээшкининиң идепкейлиг киржикчизи Александр Сат – «Афганистандан совет шериглерни үндүргениниң 25 чылы» юбилейлиг медальдың эдилекчизи. Тамерлан Шоюнзун –мини-футбол маргылдааларының призеру, ок-биле адырынга 2-ги спортчу разрядтыг. Георгий Вознюк – эштиринге республиканың болгаш муниципалдыг маргылдааларның каш дакпыр тиилекчизи база призеру.
Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылдаан байырлал хүннеринде - 2014 чылдың сентябрь 6-да Кызылдың президентиниң кадет училищези ажыттынганын сагындыраал. «РФ-тиң 100 тулган өөредилге организациялары» конкурстуң тиилекчизи ук өөредилге чери Россияның Камгалал яамызының эң шыырак 10 эге өөредилге черлериниң санында кирип турар. Ооң доозукчулары бистиң чурттуң кол шериг болгаш хамааты дээди өөредилге черлеринче чедиишкинниг дужаап кирип турарлар.
2019 чылда Кызылдың ПКУ бирги доозукчуларын үдээн. Бүгү республикага ол улуг болуушкун болган. Бирги доозукчу кадеттерниң көвей кезии өөредилгезин уламчылап, РФ-тиң Камгалал яамызының база өске-даа шериг дээди өөредилге черлеринче дужаап кирген. Дараазында чылдарның доозукчулары база оларның изин истээн. Бо чылын Кызылдың президентиниң кадет училищези бешки доозукчуларын байырлыы-биле үдээр.


Возврат к списку