Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сооктар үезинде чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының бүдүрүлгелери кезээде белен чурумга ажылдап турар

Тывада сооктар үезинде чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының бүдүрүлгелери кезээде белен чурумга ажылдап турар 17.01.2023

Сибирь федералдыг округ база Ыраккы чөөн чүк девискээринде соок агаар тургустунганы-биле, онза байдалдарны болдурбас база чайладырының девискээр системазының күштерин база удуртулга органнарын “кезээде белен” ажыл чурумунче киирер дугайында айтыышкынга республика баштыңы Владислав Ховалыг атты январьның 12-де салган. Тывада база сооган, чижээ, январь 17-де регионнуң чамдык кожууннарынга агаарның соогу 37 градустан куду баткан.
“Кезэде белен болурунуң” чуруму эрге-чагырга органнарын, ЧЭК база ЧКА бүдүрүлгелерин база өске-даа албаннарын агаар-бойдустуң таарымчалыг эвес байдалындан бооп болур аварийлиг болгаш штаттан дашкаар байдалдарже дүрген хөделиринге белен болурун айтып турар.
Ындыг болуушкуннарны илередип, оларны дүрген чайладыры-биле муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары бүзүреттирген девискээринде оперативтиг байдалдың дугайында медээлерни чыып, ажылдааш, Тыва Республиканың онза байдалдарны болдурбас база чайладыр албанынче дамчыдарын дааскан.
Губернатор республиканың ХК база ОБ албанынга агаарның дугайында смс-дыңнадыышкыннарны тарадыр база кожуун чагыргалары-биле кады ол медээни социал четкилерге база мессенджерлерге салыр даалганы берген. Ол ышкаш, печкалар база чылыдар дериг-херекселдер ажыглалы-биле холбашкан өрттерни база багай болуушкуннарны болдурбас ажылды албанның ажылдакчылары муниципалитеттер чагыргалары-биле кады күштелдирер ужурлуг.
Сооктар үезинде кудумчуга канчаар кеттинериниң база алдынарның дугайында тайылбыр ажылын ада-иелер база уруглар ортузунга чорударынга кожуун чагыргалары-биле кады ажылдаарын регионнуң өөредилге яамызынга Владислав Ховалыг дааскан.
Январь 12-ден республика девискээринде федералдыг база регион автооруктарынга чолаачылар база пассажирлерге хондур-хүнзедир чынныр пунктуларны организастаан. Абакан – Ак-Довурак авторуунуң 316-гы км-де (8-983-376-5055), Хандагайты – Мугур-Аксы оруунуң 40-ки километринде (8-983-593-3198), Хандагайты – Ак-Чыраа оруунуң 45-ки километринде (8-983-593-3198), Бояровка – Тоора-Хем оруунуң 104-кү километринде (8-929-315-5688) чынныр стационарлыг пунктулар ажылдап турар. Айыттынган телефон дугаарларынче долгааш, ол оруктарны ажаап-карактаарын харыылап турар орук сеппелге-тудуг участоктарның начальниктери-биле харылзажып болур.
Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албаны дүрген кыйгыртылганың чаңгыс - 112 дугаарынче долгааш, кандыг-даа айыылдыг, көрдүнмээн байдалдарны дыңнадып болурун сагындырып тур.


Возврат к списку