Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Пенсия фондузу амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскени-биле үш пособиениң хемчээли улгадырын дыңнаткан

Пенсия фондузу амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскени-биле үш пособиениң хемчээли улгадырын дыңнаткан 07.06.2022 РФ-тиң Пенсия фондузу амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскени-биле ай санының үш төлевириниң: 8-тен 17 харлыг ажы-төлдүг бот (азы чаңгыс) ада-иеге пособие, 8-тен 17 харлыг ажы-төлге ай санының акша төлевири, иштиг херээженнерге пособие түңүн улгаттырган. Пенсия фондузу Тывада 19 муң ажыг өг-бүледе 8-тен 17 харлыг 32 муң ажы-төлге ай санының төлевирин база 1 муң ажыг иштиг херээженнерге пособиени төлээр.

Амыдырап-чурттаарының чаа хемчээли-биле төлевирлерниң түңү тургустунар. 2022 чылдың июнь 1-де Тыва Республикада амыдырап-чурттаарының дараазында хемчээлдерин доктааткан:
- кижи санынга – 14 059 рубль.
- ажылдаар шинектиг кижилерге – 15 324 рубль.
- пенсионерлерге – 12 091 рубль.
- уругларга – 13 972 рубль.
Учетка эрте туруп алган иштиг херээженнерге чаа хемчээл 7662 рубльга дең (ажылдаар шинектиг кижилерниң АчКХ 50%).

8-тен 17 харлыг ажы-төлдүг чаңгыс ада-иениң ай санында пособиези 6986 рубль (уругларга АчКХ 50%).
8-тен 17 харлыг ажы-төлге ай санының төлевири уругларга амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден хамааржыр:
50% – 6986 рубль;
75% – 10 476 рубль;
100% – 13 972 рубль.

Улгаттырган хемчээлдиг чаа төлевирлерни июньда пособие дээш бир дугаар билдириишкин киирген ада-иелер алыр. Төлевирлерни төлээр дугайында билдириишкиннерни 10 хонук иштинде өөренип көөрүн Россияның Пенсия фондузу сагындырып тур. Ада-иениң билдириишкининге чөпшээрешкен шиитпир хүлээп алдынар болза, 5 ажыл хүнүнүң дургузунда пособиени шилчидер. Июньда долдуртунган шупту пособиелерниң түңү элээн хөй. А июньга чедир төлевирлерни алган ада-иелер июльда июнь дээш чаа хемчээлдиг пособиени алыр.

Возврат к списку