Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: кыска хуусаа иштинде тараа культураларын тарып дооскан

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: кыска хуусаа иштинде тараа культураларын тарып дооскан 08.06.2020
Республиканың ажыл-агыйлары тараа культураларын кыска хуусаада тараан. Ниитизи-биле 10778 га шөлде тараа үрезинин чашкан. Кызыл-тас, ак-тараа, суланы апрель 20-ден чаштырып эгелээн турган.
Эрткен чылга деңнээрге 631 га (азы 2019 чылдан 106,2 %) хөйге тараа культураларын тараан. 10778 га шөлдүң 8641 газында кызыл-тасты, 792 газында ак-тарааны, 1345 газында сула үрезини чаштыртынган.
Кожууннар аайы-биле көөрге, тараа культураларының шөлү мындыг: Чөөн-Хемчик – 292 га, Каа-Хем – 575 га, Бии-Хем – 1750 га, Сүт-Хөл – 700 га, Таңды – 4811 га, Улуг-Хем – 500 га, Чаа-Хөлде – 2150 га.
Чер ажылдыглар картофель база ногаа культураларын олуртурун доозуп, ажылын бөгүнде 93% чедирген. 2354 га шөлде картошканы, 296 гада ногаа аймаан олурткан. 2019 чылга деңнээрге картофель болгаш ногаа культуралары олуртур шөлдерни 21 хуу азы 2881 га улгаттырганын сагындыраал. Республикада мал чиир культура олуртуру үргүлчүлевишаан. Амгы үеде планның 51 хуузун, азы 14376 га шөлде ону чаштырган.

Возврат к списку