Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Хөй-ниити палатазы Тываның арагага удур хоойлулары дыка чымчак деп үнелээн

РФ-тиң Хөй-ниити палатазы Тываның арагага удур хоойлулары дыка чымчак деп үнелээн 25.05.2017
Тываның эрге-чагыргазының кииргени арага аймаан садарынга кызыгаарлаашкыннары Россияда эң чымчак хоойлуларның бирээзи болган.  
 РФ-тиң Хөй-ниити палатазы арага садар адырда хоругдалдарның шыңгыызының чадазынга регионнар аразынга рейтингини чоруткаш, шак ындыг түңнелди үндүрген. Республикада арага рыногун таарыштырар хоойлужудулга хемчеглери, өске регионнарда ол угланыышкында ындыг базымнарга көөрде, «кошкак» болгаш «четпес» дээн түңнелди шинчилелдиң авторлары «Известияда» чарлаан. 
 РФ-тиң Хөй-ниити палатазының аналитиктери Якутия, Дагестан, Чечня, Забайкалье база Чукоткада чурттакчы чонга арага продукциязының чедингирин кызырар дээн шыңгыы хемчеглерни ап турарын айыткан. Якутияда «кургаг» үе 20 шактан 14 шакка чедер болза, Тывада ол 19 шактан 11 шакка чедир. Якутияның сайгарлыкчылары тургускан чурумга таарзынмайн, ону судче киирзе-даа, түңнел чок болган. 
 Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол Тывада арага садарынга элээн кызыгаарлаашкыннарны саналдаан кижилерниң бирээзи дээрзин сагындыраал. Республиканың хөй-ниитичилери болгаш күш-ажылчы коллективтер ону деткээн. 
 Ындыг болзажок, федералдыг эрге-чагырганың регионнарда кызыгаарлаашкыннарга хамаарыштыр туружу чаңгыс аай эвес. Чижээ, РФ-тиң Үлетпүр, садыглаашкын яамызы араганы үүрмектеп садарынга кызыгаарлаашкынны кылганынга шуут удур. Олар харын-даа араганы интернет-садыглаашкыны-биле чорударын, рыноктарга, АЗС-терге, спортчу объектилерге база санаторийлерге ажык садарын сүмелеп турар. Шак ындыг бизнес чажыт арага садыглаашкынын кызып үндүрер деп саналдыг.

Возврат к списку