Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

#МЫВМЕСТЕ президент премиязы бодунуң лауреаттарын манап турар

#МЫВМЕСТЕ президент премиязы бодунуң лауреаттарын манап турар 19.05.2022 #МЫВМЕСТЕ делегей чергелиг премия 2022 чылдың март 16-да стартын алганын сагындыраал. Ол премия шак ындыг аттыг ачы-дуза акциязының уланчызы база Россияда 10 чыл дургузунда эрттирип турар “Россияның эки турачызы” бүгү-росcийжи конкурстуң салгалы болур. Россияның Президентизи Владимир Путин премияны тыпсып турар.
Премияның кол сорулгазы – Россияда болгаш делегейде кижилерге дузалажырынче база амыдырал-чуртталганың шынарын экижидеринче угланган ниитилел ужур-дузалыг инициативаларның лидерлерин үнелеп, деткиири. Премия 2030 чылга чедир Россияның хөгжүлдезиниң национал сорулгаларын чедип алырынга хамаатыларның киириштирип турар улуг үлүүн көргүзер.
Россияның 14 хардан өрү назылыг хамаатылары, коммерцияга хамаарышпас болгаш ачы-буян организациялары, ол ышкаш боттары социал төлевилелдерлиг медиа адырның өске-даа төлээлери база журналистер Премияга киржип болур.
Марттың 16-дан декабрь 5-ке чедир Премия дөрт чадага эртер: чагыг киирери, регион чадазы, чартык финал база түңнел кезээ. 2022 чылдың декабрьда, Москва хоорайга #МЫВМЕСТЕ хамааты киржилгелиг делегей форумунуң үезинде тиилекчилерни шаңнаар.
Премияның кол чадалары:
– чагыглар киирери: 2022 чылдың март 16-дан июнь 12-ге чедир;
– техниктиг экспертиза: 2022 чылдың март 16-дан июнь 26-га чедир;
– регион чадазы: 2022 чылдың июнь 27-ден июль 31-ге чедир;
– чартык финал: 2022 чылдың август 29-тан октябрь 2-ге чедир;
– түңнел кезээ: 2022 чылдың октябрь 15-тен ноябрь 5-ке чедир.
Чагыглар хүлээп алыры июнь 12-ге чедир үргүлчүлээр.

Возврат к списку