Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Арыг агаар» төлевилелди боттандырар кады ажылдажылга дугуржулгазынга Россияның Бойдус яамызы биле Тываның Чазаа аттарны салган

«Арыг агаар» төлевилелди боттандырар кады ажылдажылга дугуржулгазынга Россияның Бойдус яамызы биле Тываның Чазаа аттарны салган 30.01.2024

Январьның 26-да, Экология хүнүнде, ВДНХ-га «Россия» делегей делгелгезиниң үезинде, Россияның Бойдус яамызы биле Тываның Чазааның Кызыл хоорай округунга «Арыг агаар» федералдыг төлевилел боттаныышкыны-биле кады ажылдаарының дугайында дугуржулгага атты салган. РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының бирги оралакчызы Константин Цыганов база ТР-ниң бойдус сайыдының бирги оралакчызы – экология болгаш бойдус ажыглалының департамент начальниги Григорий Ондар олар документиге атты салганнар.

2020 чылдың көргүзүглеринге деңнээрге, 2030 чылда агаарның хирлениишкинин ийи катап эвэжедири – "Арыг агаар" төлевилелдиң кол сорулгазы. Эрге-чагырганың мурнунда бирги айтырыг – хуу бажыңнарның база үлетпүр котельнаяларының суугуларын чылыг хандырылгазының экологтуг дөстеринче шилчидери. 2023 чылдың сентябрь 1-ден эгелеп Кызыл хоорай ук төлевилелче каттыжып кирген.

Төлевилелдиң негелделерин күүседир дээш, 2023 чылда Кызылдың ЧЭТ-иниң чылыг четкизинге 6 объектини кошкан: "Тываавтодор", "Тардан голд", "Техсервис" база административтиг оран-савалар. А 2024 чылда төпчүткен чылыг хандырылгазынга ам-даа 6 объектини кожар: «Арбын» садыг бажыңы, 10 дугаар школа, карак эмнелгези, өрт-камгалал кезээ, Президентиниң кадет училищези база Субедей" спорткомплекизи.

Дараазында чылдарда Кызылда 15, Каа-Хем суурда 2 объектини техниктиг база инвестиция аргаларын база чылыг четкизинге чоогун көрүп тургаш, кожары планнаттынган.

Тываның арга-арыг ажыл-агый база бойдус ажыглалының сайыдының оралакчызы Григорий Ондарның чугаазы-биле алырга, дугуржулгага ат салыышкыны шупту деңнелде эрге-чагырга органнарының база үлетпүр компаниялары, бүдүрүкчү бүдүрүлгелерниң аразында кады ажылдажылганы элээн экижидер.

Долгандыр хүрээлелге хамаатыларның харыысалгалыг хамаарылгазын хевирлээринче ВДНХ-да эртип турар культура-өөредиглиг программаны угландырган. Регионалдыг арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы Москва хоорайда Тываның бүрүн эргелиг төлээ чери-биле кады, ВДНХ-ның чурагайлыг стендилеринге, «Экология» национал төлевилелди республика девискээринге 5 чылда боттандырганының түңнелдерин көргүскен.


Возврат к списку