Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2022 чылда ТывКУ-нуң физмат студентилериниң үш чогаадыкчы ажылы херечилелдерни алган

2022 чылда ТывКУ-нуң физмат студентилериниң үш чогаадыкчы ажылы херечилелдерни алган 09.01.2023

Эрткен чылын Тываның күрүне университединиң физика-математика факультединиң үш студентизи боттарының эртем ажылдарынга херечилелди алган. Физика-математика факультединиң магистрантызы Эдуард Ондар эртем талазы-биле дагдыныкчызы, информатика кафедразының доцентизи Долаана Кууларның удуртулгазы-биле, мал-маган санаар болгаш танып көөр автоматчыткан “Санакчы-муңчу” дериг-херекселди чогааткаш, ЭВМ программаларының күрүне бүрүткелиниң дугайында интеллектуалдыг өнчү талазы-биле федералдыг албандан херечилелди алганын, өөредилге чери дыңнаткан. Долаана Кууларның чугаазы-биле алырга, чогааткан ажыл Норвегияга бүдүрген RFID-туннель BioControl WRL-70 деп херекселге дөмейсимээр болуп турар. Бистиң студентивистиң ажылы мал адырынга амгы үениң технологияларын ажыглап, инвестияларга хереглелди элээн камнап алыр. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери, хуу арат ажыл-агыйлар база муңчу малчыннар ажыглаар кылдыр көрдүнген программа хары угда малдың баш санын санап, шимчээшкинин үндүрүптер аргалыг деп, Долаана Куулар тайылбырлаан.
Ол ышкаш Android Studio шинчилел хүрээлелиниң Android операция системазында тыва тывызыктар база чечен сөстер курлавыр баазалыг «Тыва сканвордтар» мобильдиг капсырылга программазы Роспатентиде бүрүткеттинген. Информатика кафедразының улуг башкызы Севил Ондарның эртем удуртулгазы-биле, физика-математика факультединиң студентизи Субудай Иргит төлевилелди боттандыргаш, ЭВМ программаларының күрүне бүрүткелиниң дугайында интеллектуалдыг өнчү талазы-биле федералдыг албанның херечилелин алган. Капсырылгада аңгы-аңгы темаларлыг 100 хире тыва тывызыктар болгаш чечен сөстер кирген. Чижээ, «Кижи дугайында» кезекте – кижиниң мага-бодунуң онзагайларның дугайында тывызыктар база үлегер домактар бар. А «Бойдус дугайында» кезекте – бойдустуң болуушкуннары, чылдың үелери, үнүштер аттары дээш, өске-даа чүүлдер кирген. Ноябрьның 17-18-те Тываның күрүне университединге эрткен «Инновациялар» IV регионнар аразының аныяктар шуулганында мобильдиг капсырылганы хөй-чарга таныштырган.
Оон аңгыда, Тываның күрүне университединиң информатика кафедразының улуг башкызы Чойгана Домур-оолдуң удуртулгазы-биле, физика-математика факультединиң доозукчузу Вадим Терещук «QR-кодтар сканери» деп ЭВМ программазынга патентини 2022 чылдан алган. Ол QR-кодтарда кирген информацияны санап, номчуур мобильдиг капсырылга болур. Чурукту "дүжүрүптерге", ында кирген медээ web-арынга боду-ла көстүп кээп, үени камнаар.


Возврат к списку