Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Социал ажылдакчының хүнү-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы Социал ажылдакчының хүнү-биле байырны чедирген 09.06.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралын эрттирип тура, республиканың социал угланыышкынныг албан черлеринде ажылдап чоруур хөй санныг ажылдакчыларның хүн бүрүде буянныг күш-ажылы дээш четтиргенин илередип, профессионал байырлалы-биле байырны чедирген.
РФ-тиң Президентизиниң 2000 чылдың октябрь 27-де 1796 дугаарлыг Чарлыынга даянгаш, социал ажылдакчының профессионал байырлалын чылдың-на июнь 8-те демдеглеп эрттирип турарын сагындыраал. Амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан кижилерге, ооң иштинде инвалидтерге, назылап кырааннарга, чединмес өг-бүлелерге социал деткимчени чедирип, оларның хереглелин хандырар дээш энерел сеткил-биле ажылдап чоруур кижилерниң байырлыг хүнү болур.  
Социал ажылдакчының хүнү дээрге, кижилерниң чидиг айтырыгларын бир дугаарында боттарынга хүлээп, кандыг дуза-биле ону шиитпирлээрин хүлээнип ап чоруур кижилерниң байырлалы болур. Шак ындыг кижилер күрүне болгаш хөй-ниити организацияларында хөй. 
Бистиң республиканың социал ажылдакчылары бүгү чуртта коллегалары-биле бир дөмей, бот-хоргадалда, обсервацияда аңгылаттынган кижилерге ачы-дузазын көргүзүп, бо хүннүң маадырлары-биле бир деңге ажылдап чоруурлар. Олар эмчи ажылдакчылары-биле бир дөмей, өг-бүлезинден, ажы-төлүнден каш-каш хонуктарда ырап, берге даалганы күүседип турар. Деткимче дуза чокта шимчеп, амыдырап шыдавас кижилерниң күзенчиг, четтикпейн манап олурар эң чоок кижизи апарган социал ажылдакчының күш-ажылы макталга төлептиг дээрзин Тываның Баштыңы онзалап айыткан. Ынчангаш бодунуң чарлыы-биле республиканың социал албан черлериниң ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывысканын дыңнаткан.  
Каа-Хем кожуунда Бүренниң назылап кырааннар болгаш инвалидтерниң бажың-интернадында аарыг кижилер ажаап-карактаар биче эмчи сестралары Дундуй Аржана Александровна, Өшкү-Саар Чимисмаа Наскыл-ооловна, биче эмчи брады Иргит Вячеслав Васильевич, Кызылдың кырганнар болгаш инвалидтер бажың-интернадында буфет ажылдакчызы Монгуш Урана Кошкендейовна, ол-ла албан чериниң “Энерел сеткил” салбырының эмчи сестразы Чульдум Алефтина Мижитовна, Кызыл кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң социал ажыл талазы-биле специализи Садучина Светлана Сереновна, ол-ла албан чериниң повары Ооржак Лидия Кожан-ооловна олар Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге төлептиг болганнар.  
“Бөгүн социал ажылдакчының профессионал байырлалы. Берге боорда, хөй талалыг албан хүлээлгелиг мергежил. Амыдыралдың аңгы-аңгы айтырыгларын билир консультант, психолог, херек болза эмчи-даа апаар. Өске кижиниң аарышкызын үлежип, чылыг сөстер болгаш ажыл-херээ-биле деткип билири – эң кол тала ол. Аңаа профессионал билиглер, арга-дуржулга дыка херек. Шыдамык, дузааргак, энерел сеткил-биле кижилерниң сагыш-сеткилин үлежип, дыңнап билири эң чугула шынар. Республиканың социал камгалал шугумунда 3 муң ажыг кижи ажылдап турар. Езулуг-ла алдын кижилер. Коронавирус пандемиязының үезинде кайы хире үнелиг ажылдар кылып турары көскү-дүр. Интернаттарда инвалидтерни база кырганнарны халдавырдан камгалап, хайгаарап турар кижилеривис ол. Эң айыылдыг бөлүкте чаңгыс-даа аараан кижилер чок. Шак-ла ынчаар тудар-ла! Чүрээм ханызындан четтиргеним илереттим. Хүндүлүг социал ажылдакчыларывыс, байырлалыңар-биле! Быжыг кадыкшылды, шыдамыкай чорукту, эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни база аас-кежикти күзедим” – деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде байырны чедирген.

Возврат к списку