Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар: Баштыңның Айыткалында бизнесче кичээнгей сайгарлыкчылар ортузунда сонуургалды болдурган

Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар: Баштыңның Айыткалында бизнесче кичээнгей сайгарлыкчылар ортузунда сонуургалды болдурган   17.12.2022

Республиканың бизнес каттыжыышкыннарының төлээзи, Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар регионнуң Баштыңының айыткалында сайгарлыкчы чоруктуң хөгжүлдезинче углааныышкынны онзалап айытканын демдеглээн. Ондарның сөстери-биле алырга, бизнесче кичээнгей сайгарлыкчылар ортузунда сонуургалды болдурган:

«Чоокта чаа Владислав Товарищтайович Татарстанга ажыл-агый аайы-биле чорааш, ийи республиканың када ажылдажылгазының дугайында дугуржулганы Рустам Нургалиевич Минниханов-биле чарган. Ол дугуржулганың пунктуларын күүседири-биле, арга-дуржулга солчулгалыг Казаньче бизнес-миссиялыг аъттаныр делегацияны бо неделяда хевирлеп тургускан. Баштың бодунуң Айыткалда республиканың экономиктиг хөгжүлдезинге эртем албан черлериниң ролюнуң дугайында дыка шын демдегледи. Делегацияның составында ТГТШИ-ниң эртем ажылдакчызы Чойган Ондар кирген. Ол тыва дыл адырында ИТ-төлевилелди кылып турар. Татарстанда коллегалары, татар дылда ындыг хевирлиг төлевилел адырында арга-дуржулганы солчур кылдыр, Татарстанның эртемнер академиязының Тускай семиотика (демдектерниң бот-шынарын болгаш демдектер системазын шинчилээр ниити теория) институттуң ажылдакчылары-биле ужуражылганы белеткээн. Бизнес-миссияның операторлары – Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы-биле коллегаларывыс – Татарстан Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы. Оон-даа өске ужуражылгалар база хемчеглер планнаттынган, ооң иштинде Татарстанның ИТ-парктарынга, чүгле Россияда эвес, а делегейде билдингир индустриалдыг парктарга баар.

Бизнес-миссиялыг шак мындыг арга-дуржулга солчулгалары ындыг продуктуларны ажылдап кылырывыстың хуусаа-үезин кызырар.

Оон аңгыда, эде чаартылгада республиканың «Хандагайты – Боршоо» автомобиль эрттирилге пунктузунга онза экономиктиг зонаны ажылдадыр планывыс база бар. Бистиң коллегаларывыстың мурнакчы арга-дуржулгазын Татарстанның ол адырында онза сонуургап турар».


Возврат к списку