Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы дүрген эмчи дуза болгаш медицица катастрофа төвүнүң ажыл-агыйжы байдалын экижидерин айыткан

Тываның Баштыңы дүрген эмчи дуза болгаш медицица катастрофа төвүнүң ажыл-агыйжы байдалын экижидерин айыткан 08.06.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың дүрген эмчи дузазының база медицина катастрофазының төвүнге чораан.  
Коллективке дөрт чаа автомобильдерни – дериттинген реанимобильдерни берген. Дүрген дуза чери майда сес ындыг машиналарны алганын сагындыраал. Тываның Чазаа федералдыг яамыже ам-даа автомобильдер дээш чагыгларны киирген. 
«Пандемия үезинде бистиң “дүрген дузавыс” чалалгаларже дүрген чедер ужурлуг. Арга-дуржулгалыг, идегелдиг болгаш кызымак кижилер ажылдап турар болгаш, экипажтарның профессионал чоруу бүзүрелдиг. Аарыг кижиже чогуур үеде – 20 минута дургузунда четкен турзун дээш, албан черин машиналар-биле четчелеп турарывыс ол. Сөөлгү үеде чалалгалар көвүдээнинден техника чедишпейн турары илдең – деп, Тываның Баштыңы “дүрген эмчи дуза” черинге чорааш бижээн. – Ол чорааш, дүрген дуза албанының гараж инфраструктуразын база көрдүм. Элээн чаартып, улгаттырар болза эки бооп тур. Баазага эки септелге кылбас болза, шимчеп чоруур составтың 100 хуу беленин база чедингирин хандырары болдунмас. А “дүрген дуза” гаражы долу күчүзү-биле ажылдаар ужурлуг, кижилерниң амы-тынының айтырыы – экипажтарның дүрген хөделиишкининде деп санаар мен. Албанның “айыыл чок чоруун” бедидер соңгаарладып болбас ажылдарның “орук картазын” тургускаш, ону кады боттандырып эгелээр деп дугуруштувус. Бо чоокку хүннерде девискээрни чаагайжыдып, асфальтызын чаартыр даалганы бердим. Эмчилеривистиң сагыш-сеткилин көдүрер херек».
«Республиканың дүрген эмчи дузазының база медицина катастрофазының төвүнге» чораан соонда дараазында даалгаларны берген: Тываның Кадык камгалал яамызы Дүрген эмчи дузазының төвү-биле кады бо төптүң ажыл-агыйжы-экономиктиг ажыл-чорудулгазын экижидер хемчеглер планын ажылдап кылыр: 
 - автотранспорт аймаан ажаап-септээр техниктиг хандырылга станциязын тургузар;  
- состав аайы-биле (эмчи болгаш фельдшер, угланыышкыны-биле: ниити угланыышкынныг, специализастаттынган, дүрген консультативтиг, акушер, авиамедицина болгаш өске-даа) үнүүшкүннүг бригадаларны хевирлээр; 
 - ажылдакчыларның күш-ажылын төлээр системаны контрольдаар;
 - гараж комплекизиниң ажылын чурумчудар; - Дүрген эмчи дуза төвүнүң администрация чоогунуң девискээрин асфальтылаар;
 - «Республиканың дүрген эмчи дузазының база медицина катастрофазының төвү» ТР-ниң КБКА-ның дүрген эмчи дузазын көргүзер дээш алганы амгы үениң медицина дериг-херекселдерлиг тускайжыттынган эмчи транспортун болгаш өске-даа материал-техниктиг дериг-херекселдерин ажыктыг ажыглаарын хандырар.

Возврат к списку