Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Вагнер" хууда шериг компанияның дайынчыларының өг-бүлелеринге чаңгыс удааның төлевирин төлээр

"Вагнер" хууда шериг компанияның дайынчыларының өг-бүлелеринге чаңгыс удааның төлевирин төлээр 10.06.2023

Тывада тускай шериг операциязының үезинде амы-тынындан чарылган “Вагнер” хууда шериг компанияның (ХШК) дайынчыларының дөргүл-төрелдеринге чаңгыс удааның төлевирин күрүне төлеп бээр дугайында доктаалды Тываның Чазаа үндүрген.

Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Санданның дыңнадып турары-биле алырга, ук яамыга 48 өг-бүле билдириишкин киирген, оларның чүгле 38-зи чоокку үеде акша деткимчезин алыр. Арткан 10 өг-бүле амгы үеде херек ужурлуг документилерин чыып турар.

«2023 чылдың апрель айда Тываның Күш-ажыл болгаш социал полититка яамызынче «Вагнер» составынга шериг херээн эрттирип тургаш, амы-тынындан чарылган шериглерниң дөргүл-төрелдеринден 40 ажыг өг-бүле билдириишкин киирген. Регионнуң чазаанга ук айтырыгны киирген бис, ынчангаш “Вагнер” ХШК-ның дайынчыларын амы-тынындан чарылган шериг албанныгларның ниити даңзызынче киирер дугайында шиитпирни хүлээп алган. Кажан дайынчыларның дөргүл-төрелдери доктаалда айыткан чогуур ужурлуг документилерни чыып эгелээрге, ХШК дайынчыларынга шериг хүлээлгелгезин эрттирген черлеринден шынзылга бербейн турар болган. Ол дээрге кол документ-дир. Ол шынзылга чокта ХШК дайынчыларының дөргүл-төрелдеринге акша төлевирлери алыры канчап-даа болдунмас. Ынчангаш Республиканың Баштыңы өске регионнарда ХШК дайынчыларынга акша төлевирлерин канчаар чорудуп турар дуржулгазын өөренип-көөрүн дааскан.

80 регионнуң дуржулгазын өөренип көрдүвүс. Коми болгаш Марий Эл республикаларда амы-тынындан чарылган дайынчының категориязы хамаан чокка, регионнарның Шериг комиссариаттарының берген даңзызынга үндезилеп, оларның өг-бүлелеринге регионнуң төлевирлерин берип турар. Хакас Республикада болгаш Владимир облазында дайынчыны орнукшударынга 100 муң база 80 муң рубль акшалар берип турар.

Дуржулгаларны өөренип көргеш, ХШК дайынчыларының өг-бүлелеринге орнукшудулга хемчеглеринче чарыгдаар чаңгыс удааның төлевириниң хемчээли 100 муң рубль акшаны бээриниң шиитпирин үндүрген.

Бо хүнде Тываның Күш-ажыл яамызынче 48 өг-бүле билдириишкин киирген. Шуптузу-биле ажылды чоруттувус, оларның 38-зи чогуур документилерин чыыпкан.

ТР-ниң Чазаанда акша-хөреңгини үндүрериниң дугайында доктаалды ажылдап кылып турар. Чоокку хүннерде билдириишкин киирген өг-бүлелерниң агар саннарынче акшалар кирип эгелээр. Билдиришкин киирген 10 хамаатының документилеринде бичии дүүшпес чүүлдер бар болган. Олар-биле харлызааны тудуп турар бис» - деп, сайыт Эдуард Сандан чугаалаан.


Возврат к списку