Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында - Пасха ярмарказы

Тываның найысылалында - Пасха ярмарказы 30.04.2016
Делегейде христиан чүдүлгелиг чоннуң база бир ыдыктыг байырлалы – Пасха хүнү. Чылдың-на ук байырлалдың болур хүннери өскерлип турарындан, бо чылын Ыдыктыг Пасха байырлалы май 1-ниң хүнүнде таварышкан. 
 Апрель 27-ден 29-ка чедир Орус культура төвүнде Пасха хүнүнүң байырлалынга хамаарышкан ярмаркада быжырган аъш-чемнер, хол-биле кылган суй белектер делгелгези болуп эрткен. 
 Ярмарканы ТР-ниң алдарлыг артизи Елена Сибирцеваның удуртканы Орус культура төвүнүң «Раздолье» улустуң ансамблиниң бот-тывынгыр артистери байырлыг концерти-биле ажыткан. Оон аңгыда шак мындыг ярмаркалар уран-талантылыг, шевер мастерлерниң ажыл-ижинге бедик үнелел бээринге дузалыг болгаш өскүс уругларга ачы-дуза чедирериниң бир кол аргазы болур дээрзин ТР-ниң культура сайыдының бирги оралакчызы Вера Николаевна Лапшакова демдеглээн. 
 Республиканың орус хүрээлеринден болгаш бодунуң ажылдарын чонга сонуургаткан мастерлерниң аңгы-аңгы ажылдары ярмаркада кирип турар. Оларның иштинде орус национал быжырган аъш-чем, хол-биле кылган ажылдар, суй-белектер, чуурга өңнээр янзы-бүрү будуктар, хадың тозундан кылган чем шыгжаар хааржакчыгаштар, библия номнары, холдан даараан ойнаар-кыстар дээш, чүнү чок дээр. Ярмаркада келгеннер, бодунга херектиг чүүлдерни садып ап, хол-биле кылган ажылдарны сонуургап, оларны кандыг бүдүмелден кылганын авторларындан айтырып алганнар. 
 Оон аңгыда ыдыктыг Пасха хүнүнде хүрээге азы бажыңга чүдүлге езулалы кылырда, кол ажыглаар национал чемнер - куличи, творогтан быжырган чемнер, чүдүлге үезинде кижиниң мага-бодунга чаап алыр эм холумактыг «лампада үстери» делгелгеде кол черни ээлээн. 
 Пасха ярмарказындан кирген акша-хөреңга-биле уругларга белектерни садары планнаттынган.

Возврат к списку