Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан

Тываның Баштыңы Кызылдың мэрин соңгуурун организастыг эрттирерин чагаан 17.09.2018
Понедельникте, аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның база Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче депутаттар соңгулдалары эрткен неделяда эрткенин, ооң түңнелдерин үндүргенин дыңнаткан.
«Депутаттарның чаа составының бирги организастыг сессиязын эрттиреринге белеткел ажылдары чоруп турар. Чаа соңгуткан депутаттар найысылалдың мэрин база чагырга даргазын томуйлаар ужурлуг. Ол хемчеглерни дүрген болгаш организастыг эрттирер» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.  
Амгы чагырганың составы муниципалдыг эрге-чагырганың шупту деңнелдеринде үзүктел чок болгаш соон салгаар ажылды хандырар ужурлуг, деп Шолбан Кара-оол демдеглээн. «Девискээрлерде ажыл-чорудулганы үезинде, долу хемчээлге чорудар» - деп ол чугаалаан.
Тайылбыр: 
Кызылга эрткен хоорайның Төлээлекчилер хуралының бешки чыыжынче депутаттар соңгулдаларынга 34854 кижи соңгаан. 2013 чылдың соңгулдаларынга деңнээрге, келиишкин 8,5 хуу хөй болуп, 51,44 хуу четкен. «Чөптүг Россия» партия 1790 үннү (5,26 хуу), РЛДП 1862 үннү (5,47 хуу), РФКП - 2857 үннү (8,40 хуу) алган. "Чаңгыс демниг Россия" партияның тус чер салбыры кызылчыларның эң хөй үнүн алган - 26870 кижи (78,96 хуу). "Чаңгыс демниг Россия" партиядан кандидаттар чаңгыс мандаттыг 13 округтуң 10-унга тиилээн. Бир округка РФКП тиилээн болза, ийи округка бодун идип үндүрген кандидаттар эң хөй үннерни алган. Кызылдың Төлээлекчилер хуралы 26 депутаттан тургустунарын сагындыраал: бир чамдыызы чаңгыс аай соңгулда округундан, а артканы – чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарындан. 
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының алдыгы чыыжының депутаттарынче база Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунуң Төлээлекчилер хуралының бешки чыыжының депутаттарынче хуусаа бертинде соңгулдалар болуп эрткен. Мөңгүн-Тайгада соңгукчуларның 87,35 хуузу, а Алдан-Маадырда - 95,08 хуузу келген. Баштайгы түңнелдерден көөрге, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралынче «Чаңгыс демниг Россия» партиядан 16 кандидат база бир бодун идип үндүрген кижи соңгуткан. Алдан-Маадыр сумузунуң Төлээлекчилер хуралынче 11 «чаңгыс демниглер» эрткен.

Возврат к списку