Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эрзин кожуундан аныяк башкы, депутат: Хуралга ажыл-чорудулга чаа аргаларны бээр

Эрзин кожуундан аныяк башкы, депутат: Хуралга ажыл-чорудулга чаа аргаларны бээр 04.01.2016
 Болат Кунучап, Эрзин кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазының оралакчызы, Эрзин ортумак школазында англи дыл башкызы: 
 - 2015 чыл – менээ онзагай чыл болду. Апрель 20-де директорлап турганым школамның 20 өөреникчизи-биле Анапа хоорайда «Смена» лагерьге четтим. Уруглар, оолдар «Тиилелгениң салюду» республика фестивалынга ийиги черни ээлээш, аңаа дыштаныр эргени чаалап алган. Улуг, делгем Россияның Якутиядан эгелээш, Чечен Республикага чедир, аңгы-аңгы булуңнарындан чыглып келген эш-өөрү-биле таныжып, быжыг харылзааны туткан. Тывавыстың дугайында солун, төлептиг таныштырылганы кылган. Улуг Тиилелгениң 70 чылынга тураскааткан патриотчу конкурстарга уруглар, оолдар чедиишкинниг киришкен. 
 Аныяктарның «Дүрген-2015» шуулганынга кожууннуң аныяктары-биле киришкеш, спортчу инфраструктураны сайзырадырының дугайында төлевилелди камгаладывыс. Шак ындыг хемчеглер аныяктарга чугула херек деп санаар мен. Мастер-класстардан кижи дыка хөй чүүлдерни билип алыр-дыр. 
 2015 чылдың күзүн кожууннуң Төлээлекчилер хуралының депутадынче кордап көөр деп шиипирлээш, чоннуң бүзүрелин чаалап ап, депутаттың мандадын алдым. Хуралга ажыл чаа аргаларны ажыдып, чаа бодалдарны тывылдырган. Бирги сессияда-ла хурал даргазының оралакчызы албан-дужаалды меңээ бүзүрээни – манавааным чүүл болду. Директор ажылым-биле депутат хүлээлгеми дакпырлаар деп бодааным, болдунмайн барган.
 Ийи чыл школага директорлааным улуг арга-удуржулганы берген. Турум чорук, тура-соруктан аңгыда, өөреникчилериң болгаш ада-иелериң мурнунга үлегерлиг чижээңни көргүзер ужурлуг сен. Ынчангаш спорт-биле кезээде өңнүктежип, эртем ажылын уламчылаар мен. Ам кожуунга аныяктар политиказын хөгжүдер - сорулга ол. Эрткен чылын республика Наадымынга аныяктар ортузунга эң-не шыырак мөге деп үнелеткен, сумога делегей чемпиону, 11-ги классчы Баасан Баткарга чоргаарланыр-дыр мен.

Возврат к списку