Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның автооруктарынга сервис объектилерин кадарынга ооң даңзызын база ачы-дуза өртээн тодарадып турар

Тываның автооруктарынга сервис объектилерин кадарынга ооң даңзызын база ачы-дуза өртээн тодарадып турар 06.09.2021 Автомобиль оруктарынга кожа чыдар шупту объектилер орукка каттыжар ажылдарны эртер ужурлуг деп, Тываның Чазаа ындыг чурумну киирген. Республиканың орук-транспорт комплекизиниң яамызы ооң дугайында доктаалды бадыладыры-биле киирген. Объектиде, чижээ, орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырар киир база үне халдыыр оруктар, инженер коммуникациязы, өске дилиндекче кирер черлер дээш, оон-даа өске ажылдарны чогуур негелдеге чаагайжыды кылдырар.
Чижек кылдыр, кафе, бензин кудар станция база орук кыдыының өске-даа сервизин алыылыңар, бир дугаарында айыыл чок чоруктуң, экологтуг болгаш өртке удур дүрүмнерниң негелделерин күүседип, таарымчалыг байдалды тургузар апаар. Чырык хандырылгазын, санитар-техниктиг черлер, чадаг кижилер эртер кежиглер, тротуарлар, инвалидтерге черлерни, демдектер база айтыкчыларны кылыры албан.
Техниктиг негелделер база байдалдар езугаар орук сервизиниң объектизин автомобиль оруунга кожарынга чөпшээрелди чер участогунда туттунуп алган азы ам туттунар деп турар кижиге бээр. Бүдүрүлгениң турар чериниң хемчээлинден база ажылдың байдалындан хамаарыштыр кол комплекстиң ачы-дуза өртээ 28,5 муңдан 45,4 муң рубль болур.
Тываның эрге-чагыргазы кемпинг, мотель, дыштанылга шөлчүгежи, хөй-ниити чемненилгениң пунктузу, чугдунар пункт, садыг чери, техниктиг хандырылга станциязы дээн ышкаш, орук сервизиниң өске-даа объектилеринге ол хамаарышпазын айыткан. Республиканың оруктарында шак ындыг объектилер амдыызында дыка эвээш, азы чок бооп турар.

Возврат к списку