Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн

Коронавирусту аар эртип турар аарыг кижилерниң саны Тывада көвүдээн 26.11.2021 Сөөлгү хүнде Тывада COVID-19-тан аараан 59 кижини лабораторлуг шинчилел-биле илереткен. Кызыл хоорайда аарыг 21 кижи немешкен, эрткен хонуктан ийи кижи хөй. Аарыгның дамыр-ханга дес тывылдырар хевиринден качыгдаан аарыг кижилерниң саны көвүдеп турарын Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Республика эмнелгелеринде бо хүнде шак ынчаар аараан 75 кижи чыдар.
Коронавирус халдавырын тарадып, нептеретпес талазы-биле оперативтиг штабтың хуралында ындыг дыңнадыг алдынган. Кызылдың эмнелгелеринде 383 аарыг кижи бөгүн эмнедип чыдар, оларның аразында 345 кижиниң аарыын лаборатория бадыткаан. 40 бичии уруглар, 10 иштиг херээженнер аарып турар деп, кадык камгалал сайыды Анатолий Югай илеткээн. 75 кижиниң байдалы берге, 308 кижи - чүгээр. Эрткен хонукта 43 кижини эмнелгелерде чыттырган.
ИВЛ аппаратта 24, инвазивтиг аппаратта – 2 кижи коштунган. 17 кижи дегдириишкинин амбулаторлуг эмнедип турар. Стационарда 324 кижи чыдар. Амбулаторлуг COVID-диагностика база эмнээшкин төвүнүң учедунда 178 аарыг кижи бар, 64 уруглар база 65 хардан өрү назылыг назылаан 9 кижи оларның санында.
Тарылганың I кезээн 148 053 кижи алган, 43 534 кижи чаңгыс катап салыр «Спутник Лайт»-биле тарыткан. 90 083 кижи долу тарылганы эрткен. Чурттакчы чоннуң 80 хуузун тарыыр ужурлуг планны муниципалдыг тургузугларның хөй кезии күүсеткен. Кызыл хоорай биле Барыын-Хемчик кожууннуң тарыышкын талазы-биле көргүзүү куду.
Росхереглел хайгааралының республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак сөөлгү дөрт неделя дургузунда аарыыр чоруктуң деңнели эвээжээнин өөренип көргеш, уруглар ойнадыр залдарның база хөй-ниити чемненилге объектилериниң ажылында кызыгаарлаашкыннарны кошкадыр дугайында саналды республиканың баштыңынче киирип болурун дыңнаткан. Санитарлыг негелделерни хажыт чокка сагып, ажылдакчыларының 80 хуузу тарыдып алган болза, база келген кижилерниң QR-кодтарын хынап киирерин хандырып шыдаар болза, объектини ажыдып болурун чугаалаан. База ол ышкаш чемненир черлер 50 хуу, а банкет залдары 100 кижиден (тарыткан) ашпас кылдыр долдуруп болур. Банкет залдары база хөглээшкин черлери ажыл шактарында ажылдаар, ындыг болзажок 23.00 шакта хагдынар ужурлуун Людмила Салчак сагындырган.
Ойнаар залдарның, хөй-ниити чемненилге объектилериниң, банкет черлериниң ажыл-чорудулгазын катап эгелээр айтырыг сайгарлыкчыларның шупту негелделерни сагыырындан база хууда харыысалгазындан хамааржырын Александр Брокерт чугаалаан. Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы-биле Юстиция яамызы Росхереглелхайгааралының саналын кады өөренип көөрүн Чазак даргазының оралакчызы дааскан. Дараазында оперштаб хуралында күрүнениң кол санитар эмчизиниң саналын сайгарып көргеш, кандыг түңнел үндүргенин чугаалажыр.

Возврат к списку