Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның девискээринде чоокку бо ийи чылда боттаныр улуг энерготөлевилелди эгелээринге чедир санныг хонук арткан

Тываның девискээринде чоокку бо ийи чылда боттаныр улуг энерготөлевилелди эгелээринге чедир санныг хонук арткан 16.08.2018
Бо чылдың январьда, Москвага, «Россеть» ЭАН-ның чиңгине директору Павел Ливинский-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, Каа-Хем суурга электрочеткини модернизастаар дугайында дугуржулганы чедип алган.  
Төлевилелдиң боттаныышкынынче Росчетки 700 миллион рубльди тускайлаан. Ол акша-хөреңги-биле элээн каш километрге чырык дамчыдар шугумну тудуп, демир-бетон 1000 чагыларны тургузуп, бирээзи-ле 10 МВА күчүлүг ийи трансформаторлуг 35/10 кВ подстанцияны тудар, чырык дамчыдар шугумнарның эрттирикчи шынарын улгаттырар дээш «Кызылская-Каа-Хем» 35 кВ чырык дамчыдар шугумну эде чаарттып, 6, 64 км хемчээлде эрги энергоучастоктарны чурттаар черлерден үндүрер, узуну 96 км шөйлү берген черге боду изоляциялыг электри дамчыдар удазын ажыглап 110 кВ база ВЛ 0,4 кВ ВЛ үлелге четкизин эде кылган, ол ышкаш энергетиктер 2478 абонентиге электри энергиязының учедун контрольдаар амгы автоматчыткан системаны салыр. 
Тываның агаар-бойдузунга таарыштырган амгы үениң чаа дериг-херекселдерин Санкт-Петербургка чогаадып кылган. 
«Росчетки биле Сибирьниң МРСК компанияларының киржилгези-биле боттандырган Тывада ийи дугаар улуг төлевилел. Ооң бир дугаарын - «Вавилинская» 110 кВ подстанцияны ажыглалга киирер хуусаазындан ийи чыл бурунгаар, 2017 чылдың октябрь 31-де ажылдаткан. Чаңгыс чер-чурттугларывыстың бажыңнарынга чырык үзүктел чок хып турзун дээш күжениишкиннерни салып, хереглекчилеривиске шынарлыг чырык хандырылгазын чедирери биске эң кол» – деп, Тываэнергонуң башкарыкчы директору Карим Сагаан-оол демдеглээн. 
«Тываэнерго» АН-ның ажылдакчылары («Сибирьниң МРСК» ЭАН-ның удуртулгазында ниитилел) база Тверь, Новосибирск, Чебоксары хоорайлардан специалистер күжү-биле төлевилел күүсеттинер. Ажылдарны бо чылдың август айда эгелээр. Ол үеде чырык хандырылгазынга үзүктелиишкиннер турарын дыңнадып, Каа-Хем суурнуң чурттакчыларындан ол байдалды билип көөрүн диледивис.

Возврат к списку