Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы 2016 чылды Тывага аалчылар чылы кылдыр чарлаан

Тываның  Баштыңы 2016 чылды Тывага аалчылар чылы кылдыр чарлаан 13.12.2015
 – Эргим өңнүктер! Улустуң езу-чаңчылдарының чылын мээң чаңгыс чер-чурттугларым ханы болгаш байлак улусчу утка-шынарлыг болдурганынга дыка өөрүп болгаш чоргаарланып тур мен. Кожууннарга бо-ла баргаш, улусчу езу-чаңчылдарны сагыыр дээш, кайы хире кызып турарывысты көрүп чор мен. Чоннуң таарзынганы езу-чаңчылдар темазындан кижилерниң чарлыр хөөн чогун билгеш, 2016 чылды Тывага аалчылар чылы кылдыр чарлаарын саналдап тур мен. Чугаа аңгы нация дугайында эвес, 100 нация чоннар найыралдыг чурттап турар чолу чаагай тыва чер дугайында чугаа. 
 Бис шупту биче төрээн чуртувуска чоргаарланып чаңчыккан бис. Ону оран-делегейге улам делгем кылдыр ажыдып, ооң эрте-бурунгу байлак культуразы, төөгүзү, кайгамчыктыг агаар-бойдузу болгаш археологтуг турас­каалдары-биле аалчыларны таныштырар үе бөгүн келген. Кожууннуң эки турисчи овур-хевири деп конкурс­ту муниципалитеттер аразынга эрттирерин саналдап тур мен. Турисчи маршруттар, солун болуушкуннар, национал аъш-чем, туристерге таа­рымчалыг байдал конкурстуң темазы апарып болур. Ол «Тываның тос эртинези» төлевилел эвес-тир. Келир чылгы конкурсту төрээн чуртунга ылап-ла бердинген болгаш аңаа дыка ынак кижилерниң холдары-биле кылган турисчи продуктуларга болгаш брендилерге тураскаадыр-дыр. 
 Төлевилелге аныяктарның организацияларының киржилгези кончуг чугула деп санаар-дыр мен. Чаңчыл болган национал турисчи продуктуга олар боттарының амгы креативчи хөөнүн киирер боор деп бодаар-дыр мен. «OpenTuva» форматче дидим кирип, интернеттиң аргаларын ажыглаар херек. Эң-не креативчи чүүлдерни тускай шаңналдар манап турар.
 Төлевилелдиң башкарыкчызы Культура болгаш туризм яамы­зы боор ужурлуг, аңаа Тыва Республиканың Баштыңының администрациязының болгаш Чазааның Аппарадының тускай төлевилелдер департаментизи идепкейлиг киржир. Төлевилелдиң тиилекчилери грант деткиишкинин алыр. 
 Бистиң хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуувус Күжүгет Сереевич Шойгунуң «Кара даъстың чүү» деп номунда бижээни сөстер-биле Айыткалды доозар-дыр мен: «Төрээн чуртка ынакшыл бодунуң ада-иезинге, өскен өөнге, эштип база балыктап чорааны хемчигешке, чаш назыны эрткен черге ынакшылдан төрүттүнер. Бодумнуң чуртталгамда чедиишкиннер болгаш кылып шыдаан чүүлдерим төрээн аалымга, биче Төрээн чуртумга ынакшылымның ачызы-дыр». 
 Мында олурар кижи бүрүзү ындыг сеткил-хөөнүг дээрзинге бүзүрээр мен. Боттарывыстың күжениишкиннеривисти каттыштыргаш, төрээн Тывавыстың хөгжүлдези, улуг Россияның чаагай чоруу дээш шупту чүүлдерни кылыр бис. 
 Кичээнгейиңер дээш четтирдим!

Возврат к списку