Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада шупту арга-арыг өрттерин өжүрген

Тывада шупту арга-арыг өрттерин өжүрген 19.09.2022 Регионнуң диспетчер албанының чеди хонуунуң дыңнадыы-биле алырга, 2022 чылдың сентябрь 19-туң эртенги шактарында республиканың арга-арыг фондузунда чаңгыс-даа өрт чок. Сөөлгү хонуктарда Таңды база Улуг-Хем кожууннарда үш черде база Эрзин кожуунда бир улуг өрттү өжүрген. Республикага чагган чаъстар өрт халавын өжүрүшкен.
Арга-арыг өрттери-биле байдал чүгээртээн болза-даа, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг өртке удур чурумнарны сагып, серемчилелди кошкатпазын чагаан.
Араг-арыг өрттериниң байдалы нарыыдай бээрге, республика девискээринге сентябрьның 8-тен “онза байдал” чурумун кииргенин сагындыраал. Ол үеде тайга-даксыл черлерге чээрби шаа өрттер, ооң санында Эрзин кожуунга бир улуг өрт хып турары демдеглеттинген. Эрзин суурдан 30 километрде арга-арыгга 900 га ниити шөлдүг, Мөрен суурдан 24 километрде 370 гектарда арга-арыг өрттенген. Моолдан кызыгаар дамчып келген өрт Эрзинниң 850 гектар черин таварып эрткен.
Өрт-биле демиселче бүгү күштерни мөөңнеп, регионнуң Авиаарга-арыг камгалалын, тус чер чагыргаларын, арга-арыг ажыл-агыйының күштерин болгаш техниказын хаара туткан. Рязань облазындан 50 десант-парашютчуларны дедир кыйгырткан.
Республиканың баштыңы кожа регионнардан дузаны дилээн. Россияның ОБЯ баштыңы Александр Куренковтуң даалгазы-биле, Россияның ОБЯ Мурнуу-Сибирьниң дилээшкин-камгалал отрядындан аэромобильдиг камгалакчылар бөлүүн, Абакан, Саяногорск, Черногорскыдан өртчүлерни база өртке удур тускай дериг-херекселдерни Тываже чоруткан.
Келген өртчүлер өрт оруунда чурттакчылыг черлерни база малчын аалдарны камгалаарынга киришкен. Өртчүлерниң билдилиг хөделиишкининиң ачызында өрт өжүртүнген.
Владислав Ховалыг үезинде көргүскен дуза дээш Россияның ОБЯ сайыдынга четтиргенин илереткен.
Республиканың арга-арыглыг черлеринде бо хүннерде “онза байдал” чуруму хевээр арткан, ынчангаш арга-арыг кирери, одаг кыпсыры, кургаг сиген база бок өрттедири хоруглуг. Муниципалдыг эрге-чагырга хыналдаларны күштелдирип, өртке удур чурумну хажыткан хамаатыларны илередир даалганы алган.

Возврат к списку