Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада “Участок шагдаазының бажыңы” төлевилел-биле ийи бажың туттунуп турар

Республикада “Участок шагдаазының бажыңы” төлевилел-биле ийи бажың туттунуп турар 28.07.2022 Полицияның бүрүн эргелиг участок төлээзиниң ажыл-чорудулгазының шынарын бедидер база ооң харыылап турары девискээринде кем-херек үүлгедиишкининиң санын эвээжедир сорулга-биле, Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың ноябрь 25-те № 581 доктаалы-биле бадылааны “2021-2024 чылдарда Тыва Республикада хөй-ниити чурумун хандырып база кем-херек үүлгедиишкининге удур демисел” Тыва Республиканың күрүне программазындан бүрүн эргелиг участок төлээзиниң харыылап турары административтиг участогунуң девискээринге албан бажыңы-биле хандырар хемчегни боттандырары көрдүнген.

2022 чылда республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурда база Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээнде чурттакчылыг черге участок шагдаазының ажылдаар пунктулуг чуртталга бажыңын тудар ажылдар шалыпкын чоруп турар.

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг найысылалдың Вавилин ээтпээнде учсток шагдаазынга бажың тудуунуң ажылдары кайы хире чооруп турарын барып көрген.

Тудуг ажылдары график езугаар чоруп турарын тудугжулар чугаалаан. Оран-саваның кол тудуу доозулган, ам иштики ажылдарже кирген. Бо чылдың төнчүзүнге чедир бажыңны дооскаш, ооң дүлгүүрүн иштики херектер яамызынга дамчыдып бээр. Участок төлээзиниң ажылдаарынга эптиг болуру-биле, ажылдаар пунктузун, чурттаар бажыңын база машина тургузар черин чаңгыс черде кылган. Ол бүгү учсток шагдаазының ажылының шынарын экижидери чугаажок деп, республика баштыңы демдеглээн. Чүге дизе, чон боттарының эрге-ажыын хажыткан таварылгада, бир дугаарында оон дузаны дилеп чедип келирлер.

Возврат к списку