Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва эмчилер Донбасска сургакчылаашкындан чанып келгеннер

Тыва эмчилер Донбасска сургакчылаашкындан чанып келгеннер 21.12.2022

Донбасста эмчи коллегаларынга практиктиг дуза көргүзүп, тулчуушкун шөлдеринге балыгланган шериглерге эмчи дузазы чедирер дээш, ийи неделя бурунгаар аъттанган бөлүк эмчилер бо эртен Тывада ужуп чедип келген. Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг, кадык камгалал сайыды Анатолий Югай база ооң оралакчылары, республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизи Вячеслав Ховалыг, эмчилерниң коллегалары, эш-өөрү, чоок кижилери оларны Кызылдың аэропортунга уткуп алган.
Эмчилерге тыва ужур-чаңчыл-биле – ак кадак база сүттүг шай, чүзүн баазын шарлар, боодал чечектерни сөңнеп, чылыг чымчак уткаан. Бо удаада сургакчылаашкын дүшкүүрлүг, амы-тынга айыылдыг болганын, уткуп турарлар билип турган.
“Изиг черде” амыр эвес байдалга турганын чанып келген эмчилер боттары бадыткаан. Артиллериядан адыышкын үезинде ажылдап турган чериниң ханалары буступ, соңгалары уштуна чаштай бергенин травматолог-ортопед эмчи Эргил Доржуевич Чадамба чугаалаан. Тыва эмчилер бомбалаашкындан камгаланыр черже кирип четтиккеннер, оон оларны өске чурттакчылыг черже чайладып, көжүрүпкен.
Донбасска ийи дугаар чораан республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы Айдын Эресович Седен-оол, тулчуушкуннар чоогунда бооп турарындан, сургакчылаашкын үезинде үш аңгы черге ажылдаанын чугаалаан. «Бодувустуң дуржулгавысты дамчыдып, оларныын шиңгээдип ап турдувус. Балыглар колдуунда-ла мина частыышкынындан болур чорду. Чазын турганындан, ам ында байдал элээн дүшкүүрлүг-дүр” – деп, Айдын Седен-оол бодалын үлешкен.
Эмчилерниң сургакчылаашкынының үезинде республика Баштыңы Владислав Ховалыгның Донбасска чорааны дыка дузалаан. Ынчангаш регионнуң удуртулгазындан база Кадык камгалал яамызының талазында улуг кичээнгейни алганнар. Ол үеде эң херек болган.
Ниитизи-биле эмчилерни чылыг-чымчак хүлээп, уткуп, үдеп, дузалашканнар. Ында соталыг харлызааны ажыглаарын сүмелевейн турар, ынчангаш чоок улузу-биле харылзажыр кылдыр вай-фай-биле хандырган.
Төрээн Тывазында чылыг уткуушкун - оларның сеткилин хөлзедипкен. Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Товарищтайович Ховалыг ажыл-албаны чай чок-даа болза, оларны боду уткуп чедип келгенинге дыка өөрээннер. Чоок кижилерин, ажылда эш-өөрүн, удуртукчуларын көөрү чүден өөрүнчүг болган....
Кезер эмчи сестразы Алдынай Монгуш ол сургакчылаашкынче дүвүреп чораанын чугаалаан: «Мергежилим, хар-назыным дээш, өске-даа талаларым-биле шилилде меңээ дүшкен. Бажыңга чугаалашкаш, дораан чанып келир мен деп, ажы-төлдү шыдаар шаам-биле оожуктурдум. Сургакчылаар черивиске чедип келиривиске, коргунчуу аажок, ажык, улуг балыгларлыг кижилер – ажылдаары амыр эвес болду. Ынаар ыракта частыышкыннар даажы үзүктелбес. Туттунупкаш, мурнувуста даалганы шыдаар шаавыс-биле күүседип, дузалаштывыс. Дедир чанарывыста Ада-чуртувустуң найысылалы Москвага дыштанып, ооң чаражын магадап көрдүвүс. Аңаа чедип келгеш, улуг тынган ышкаш болдум».
Тывадан эмчилер делегациязының составынга Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразында эмнелге төвүнүң анестезиолог-реаниматологу Арыш Сат, ол-ла төпте кезер эмчи сестразы Алдынай Монгуш, туберкулезка удур диспансерниң анестезист фельдшери Чимис Балдан, республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы, хирург Айдын Серен-оол, хирург-эндоскопист Арсений Ондар, травматолог-ортопед Эргил Чадамба, анестезиолог-реаниматолог Буян Монгуш Донбассче чораанын сагындыраалыңар. Күрүне Думазының депутады, травматолог-ортопед эмчи Айдың Сарыглар делегацияны удуртуп чораан.


Возврат к списку