Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ийи чыл иштинде Тывада 61 школаны бүрүнү-биле септеп-селиир

Ийи чыл иштинде Тывада 61 школаны  бүрүнү-биле септеп-селиир 10.02.2022 Россияның Президентиниң инициативазы база РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының күүселдези-биле, школаларга капитал септелгениң федералдыг программазын боттандырып, бо чылын Тывада 26 школага улуг септелгени кылыр. Чүгле 2022 база 2023 чылдарда республиканың 61 школаларын бүрүнү-биле чаартыры планнаттынган. Капитал септелге ажылдарында девиирлерин, шалаларын, даштын чаартып, чаа соңгаларны, иштики, даштыкы эжиктерни салып, чырык удазынын, одалга системазын солуп, видеохайгаарал дериг-херекселин эптээри кирген. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурда, 1938 чылда туткан дугаары 1 школа бо чылын капитал септелгеже кирген ниити өөредилге черлериниң бирээзинге хамааржыр. Бөгүн ында 500 хире көдээ оолдар, уруглар өөренип турар. Программа негелдези езугаар өөреникчилер болгаш оларның ада-иелери боттарының школазынга капитал септелгениң дизайнын болгаш өске-даа төлевилелдерни шиитпирлээринге, школа инфраструктуразын хөгжүдеринге киржип болур. Уругларның өөрениринге айыыл чок чорукту база таарымчалыг байдалдарны тургузары - эң кол негелде. Мугур-Аксы школазының ада-иелер ниитилежилгези башкылар база өөреникчилер-биле кады өөредилге чериниң оран-савазын амгы үеге дүүштүр кылыр дизайн-төлевилелди белеткээн. Федералдыг программа чүгле септелге ажылындан аңгыда, школаны таныттынмас кылдыр өскертир: чаа дериг-херекселдер-биле дерип, башкыларның билиг-мергежилин бедидер. Программа тургузукчуларының бодалы-биле алырга, хоорай азы көдээ, эвээш комплектилиг школа-даа дивейн, уругларның өөреиринге таарымчалыг, депшилгелиг өөредилге хүрээлелин тургузары эң чугула.

Возврат к списку