Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Майның 28-те Бирги каналга "Жизнь своих" дамчыдылгада Тыва дугайында Евгений Кривцовтуң үндүрүлгезин көөрүн утпаңар!

Майның 28-те Бирги каналга "Жизнь своих" дамчыдылгада Тыва дугайында Евгений Кривцовтуң үндүрүлгезин көөрүн утпаңар! 26.05.2023 Бистиң улуг чуртувустуң аңгы-аңгы регионнарының дугайында үндүрүлгени неделя санында "Жизнь своих" дамчыдылга көргүзүп турар.

Россия — 17 млн дөрбелчин метр ажыг шөлде 145 млн кижи чурттап турар улуг девискээр. Ол кандыг кижилерил, канчаар чурттап турарыл, ажы-төл кижизидилгези кандыгыл, чүзү-биле чоргаарланып, чүнү бодап чоруурул? Улуг чуртундан аңгыда, биче төрээн чурту – төрээн чери, хоорайы, сууру, булуңунга сеткилинден чүге ынагыл база чүү оларның хей-адын көдүрүп чоруурул? Программаның башкарыкчызы Евгений Кривцов Россияның аңгы-аңгы булуңнарын кезип, ол болгаш өске-даа айтырыгларга харыыларны дилеп чоруур.

"Жизнь своих" дамчыдылганың тырттырар бөлүү Тывага апрель эгезинде – хар безин эривээнде кээп чораан. Тырттырар бөлүк бистиң соок чазывыста чеди хонук дургузунда бүгү Тывага улуг көдүрлүүшкүн-биле ажылдаан. Евгений Кривцов ужуп келген дораан-на, регионнуң тураскаалдыг кол чери - "Азия төвү" скульптура комплекизинге база "Тубтен Шедруб Линг" хүрээге четкен. Ол ышкаш тырттырар бөлүктүң кежигүннери Кызылда "Тос Дээр" хамнар ниитилелинге барып, участок инспектору-биле Тываның найысылалынга агаарлап, тыва дыл кичээлинге киржип, хөй ажы-төлдүг өг-бүле-биле ужуражып,  караокени ырлашкан.

Бирги каналдың аян-чорукчулары малчын аалга база ивижиниң турлаанга чедип, хой өзээринге дузалажып, изиг ханны амзап, "Лунсин" даг-тывыш комплекизинге чедип, хамнар база ламалар-биле ужуражып, бай-тайгажыларның чонар-даш мастерскаязын сонуургап, "Алаш" бөлүү-биле хөөмейлээннер.

Дамчыдылганың сорулгазы – тус черниң тускайлаң чаражын, кижилери канчаар чурттап турарын, ында эки болгаш солун чүүлдерни, чүзү-биле онзаланып ылгалып турарын көргүзери. Бодунуң ажылынга база төрээн черинге ынак, онзагай мергежилдиң кижилерин сонуургадыры. Россияның аңгы-аңгы булуңнарында кижилерниң амыдыралын хөөредиишкин чокка, ынчалза-даа солун болгаш ынакшыл-биле көргүзер. Ынчангаш Бирги каналга бистиң республиканың дугайында дамчыдылганы көрүңер.

Возврат к списку